Bättre kommunikation för Callans Trä med TimberTrack

Det privatägda skogsföretaget Callans Trä finns i Ånge, i ett växtområde rikt på gran och tall. De var också de som tillsammans med Sokigo tog fram produkten TimberTrack. – I dag har Sokigo sålt in produkten i väldigt stor utsträckning över hela skogssverige. Det är kul! Men vi var i alla fall först, säger Göran Olsson, skogsansvarig för Callans Trä, och skrattar.

TimberTrack har betytt mycket för Callans Trä, inte minst när det kommer till struktureringen och hanteringen av avverkningarna. All deras dokumentering kring avverkningen är lagrad i TimberTrack.

– Tack vare den har vi en mycket bättre ordning och uppföljning, plus att vi har all dokumentation på ett och samma ställe, menar Olsson. Hela företaget använder sig kontinuerligt varje dag av TimberTrack och de är mycket nöjda.

– Det är en hög funktionalitet på programmet, alla funktioner finns där och det är aldrig några problem. Sedan ett par år tillbaka använder de sig även av programmet Forest TT-Plan.

– Tyvärr har vi inte riktigt kommit igång med det än på grund av att vi inte haft tid och resurser för det, men till sommaren tror vi att vi kan använda det fullt ut. Vi har det på några fastigheter i dagsläget och kommer att jobba vidare med det, berättar Olsson. Fördelen med Forest TT-Plan är att det är ett webb- baserat program som Callans Trä kan använda i kommunikationen med markägarna.

– Vi vill kunna ha ett gemensamt program att ha alla planer i, så när vi pratar med kunderna sitter de med samma programvaror. Om vi till exempel pratar om deras skog kan de vara inloggade i samma program och se vad vi resonerar omkring.

Text: Ingela Johannesson