Använd FB-modulerna du saknar utan licenskostnad under 2020

På grund av det exceptionella läget vi befinner oss i vill vi bidra med den samhällsnytta FB kan, genom ett nytt stöd för att hitta och identifiera riskgrupper bland våra äldre invånare. Utan licenskostnad kan du nu använda de FB-moduler din kommun saknar under resterande del av 2020!

I korthet innebär det nya kartpaketet i FB att kommunen i sitt stabsarbete snabbt kan få fram var i kommunen det finns personer som tillhör riskgrupper för corona. Ett motsvarande kartpaket har skapats för CSM. Vi har även tagit fram en helt ny rapport för riskgrupperna, som visar åldersstrukturen inom området samt information om boendeform och medborgarskap.

Här kan du läsa den fullständiga beskrivningen av kartpaketen!

För att kunna använda riskgruppshanteringen krävs att du har modulen KID, vilket gav oss på Sokigo idén för detta erbjudande. Nu kan du som idag har en FB-licens, som inkluderar minst modulen FIR, få möjlighet att använda samtliga moduler fritt under 2020. Ingen licenskostnad tillkommer utan det enda du behöver betala för är installation och data från Skatteverket. Självklart får du använda modulerna till valfritt syfte!

Startkostnad och underhåll krävs först från januari 2021 om du vill behålla modulerna. Du behöver inte heller oroa dig över att komma ihåg ett sista uppsägningsdatum, vi kontaktar dig i december för en dialog kring fortsatt användning alternativt avinstallation av modulerna.

Har du frågor eller vill du beställa, kontakta gärna:

Produktägare FB Helen Eklöf, helen.ekelof@sokigo.com, 08-560 388 51
Affärsansvarig FB Joakim Hedlöf, joakim.hedlof@sokigo.com, 08-404 31 86