Aktuell information kring Focus Detaljplan Total

Vi är glada över att vår nya Focus-variant med inbyggd CAD-klient har väckt stort intresse med många deltagare på våra webinar. Ett tiotal nya kunder har beställt och ett par kommuner kommer vid release att gå över till Focus Detaljplan Total. Vi har också genomfört den första kursen med en testkommun som nu är igång med ritandet.

Release av Focus Detaljplan Total 21

Vi planerar release av Focus Detaljplan Total 21 till i slutet av april. Den innehåller bl.a. stöd för de nationella specifikationerna och leverans till Lantmäteriets nationella geodataplattform samt reviderad planbestämmelsekatalog enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd.

I samband med release kommer alla som beställt Focus Detaljplan Total att få ett mail med instruktioner för installation m.m.

Kurser

Vi rekommenderar att alla Focus-användare deltar på våra kurser. Det är viktigt att alla förstår hur de nya föreskrifterna och specifikationerna ska hanteras på ett korrekt sätt.

Vi erbjuder följande kurser:

Varmt välkommen med din anmälan till önskad kurs!

Kommande versioner

Eftersom det sker så många förändringar i vår omgivning kommer det troligen ytterligare en ny version runt sommaren 2021 och även en vid årsskiftet 2021/2022.

Föreskrifter för planbeskrivning

I föreskrifterna för planbeskrivning finns krav på digital koppling mellan plankartan och planbeskrivningen. Vi för just nu en löpande dialog med Lantmäteriet och Boverket kring det fortsatta arbetet för nya specifikationer till planbeskrivningen.

Har du frågor om Focus Detaljplan Total?

Niklas Billgren är ny produktägare för Focus Detaljplan Total. Ta gärna kontakt med honom vid frågor, niklas.billgren@sokigo.com, 08-562 533 95. Samarbetet mellan Focus-varianterna fortsätter som vanligt.

Vänliga hälsningar från Niklas, Lena, Babak, Anna och Tony