Addnode Group stärker erbjudandet inom dokument- och ärendehantering med nyförvärvade Netpublicator

Addnode Group har idag den 1 juli förvärvat systemleverantören Netpublicator Apps AB som utvecklar SaaS-tjänster för digital dokument- och möteshantering inför och under sammanträden för offentlig förvaltning. Här kan du läsa hela pressreleasen!