20 år av välfungerande fordonsflyttshantering i Vänersbor

Vänersborgs kommun har sedan 2002 hanterat feluppställda fordon och skrotbilar med hjälp av den digitala lösning som Sokigo tillhandahåller. Programmet håller ordning på all information som rör ett visst flyttningsobjekt och ser till att rätt åtgärd utförs lagenligt och i rätt tid, utan att något missas.

Sokigos lösning för fordonsflytt var helt ny för Anna-Lotta Andersson när hon i mars 2021 började sin tjänst som trafikingenjör i Vänersborgs kommun. Anna-Lotta arbetade tidigare som trafikplanerare i Stenungssund och har en bakgrund som lantmäteriingenjör och hon är därmed väl bekant med den kommunala verksamhetsprocessen.

Vänersborg som kommun är veteraner och har använt Sokigos digitala lösning för fordonsflyttar ända sedan starten 2002. Det är därför extra roligt att se hur lösningen uppskattas av nya användare än idag.

Det bästa med systemet är uppbyggnaden! Det blir extra lätt att följa handläggningsförfarandet när du hela tiden får tips om nästa steg och kan känna dig trygg med att ingenting missas på vägen, säger Anna-Lotta.

Att hanteringen av feluppställda fordon fungerar smidigt i kommunen tycks vara en upplevelse som delas såväl internt som externt. Efter goda ord från polisen för sin hantering har nämligen en annan kommun inom länet visat intresse för hur Vänersborg arbetar inom området.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Aris Kolovos, Sokigo aris.kolovos@sokigo.com

Här kan du läsa mer om Sokigos erbjudande för fordonsflytt!