System för samhällsbyggnad
System och tjänster som bygger framtidens samhälle!

Sokigo hjälper din kommun att automatisera bygglovsprocessen, få tillgång till informationsdatabaser för bättre samhällsplanering och skapa kvalitativ detaljplanering. Vi kan även erbjuda säker hantering av alkohol- och tobakstillstånd samt underlätta arbetet med miljö- och hälsoskyddstillsyn.