System för e-tjänster, dokument- och ärendehantering
Ett stort steg på vägen mot ett smartare samhälle!

Med e-tjänster kan medborgarna själva göra jobbet, vilket innebär att handläggarna slipper pappershantering. Med Sokigos digitala och kompetenta dokument- och ärendehanteringssystem får din verksamhet säker informationshantering och ett tryggt stöd i era verksamhetsprocesser.