GDPR – Så fungerar det på Sokigo

Den 25 maj 2018 får Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning (GDPR – General Data Protection Regulation) som reglerar hur bland annat organisationer får behandla personuppgifter. GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PuL) från 1998 och Datainspektionen är tillsynsmyndighet.

Koncernledningen i Addnode Group har initierat ett projekt som skall stötta bolagen i tillämpningen av GDPR.

 

Läs mer om vårt GDPR-arbete här!