Ett lyft för Nova

Nu kommer höstens version av Nova som innehåller massor av spännande nyheter!

Vår ambition är att hela tiden accelerera verksamhetsnyttan i Nova och i denna version har ytterligare kraft lagts vid handläggarstödet, både i roboten och det grafiska gränssnittet (Atom och Visuell styrning). Vi har jobbat vidare med dokument, nya taggar och PDF-formatet. Även hanteringen av intressenter för ett ärende har förbättrats och förenklats. En efterlängtad funktion är alternativet att skicka en lista med ärenden till exempelvis en annan myndighet istället för att skicka varje ärende individuellt.

Detta, tillsammans med ett nytt utseende, är några av de saker som gör att vi nu släpper ytterligare en version av Nova som vi är väldigt stolta över.

Dessa är några av de funktioner som ingår i version 2021.2:

Generellt:

 • Ny design
 • Nya taggar (enhet/ärende)
 • Möjlighet att exkludera ärenden i startläget baserad på händelser.
 • SAML login

Handläggning:

 • Möjlighet att lägga till beslutstext vid beslutsregistrering
 • Nytt format på händelsehanteringen
 • Beslutsstämpling
 • PDF visaren har förbättrats
 • Spara uppladdade dokument som PDF
 • Hjälpinstruktioner kan läggas till i processer
 • Makulera dokument
 • Möjlighet att sätta dokument till ej gällande
 • Koppla byggnader till fastighet och skapa OVK register – Ny licens krävs
 • Redigera intressentinformation vid koppling till ärende
 • Kopiera handlingar från andra ärenden (tidigare endast länkat)

Automatisering:

 • Möjlighet att lägga till beslutstext vid beslutsregistrering
 • Regelsidan är ändrad till lista istället för flera sidor
 • Möjlighet att skicka sökresultat som rapport

Insiktsrapportering:

 • Ny kolumn för utfall
 • Inställning för myndighetsområde (Bygglov eller Markupplåtelse)

ByggR v. 2.2.0.3 – obligatorisk för uppgradering till Nova 2021.2

En ny version av ByggR krävs för att uppgradera till Nova 2021.2. Version 2.2.0.3 av ByggR omfattar nya serverkomponenter samt ny klient och du hittar all versionsinformation här. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar inloggning.

Leveransen inför ny serverfunktionalitet för Nova samt ett antal felrättningar. ByggR klient 2.2.0.1 är kompatibel med server v. 2.2.0.3 så för dig som har ByggR 2.2.0.1 är det inget krav att uppgradera klienterna på grund av Nova 2021.2.

Beställning

Kontakta kundservice@sokigo.com för att boka tid för uppgradering.

Vid frågor och funderingar, kontakta gärna:

Nova – Produktägare Anna Tell, anna.tell@sokigo.com eller telefon 08-562 533 91
ByggR – Produktägare Kerstin Norling, kerstin.norling@sokigo.com eller telefon 021-38 27 40

Ny kurs – Nova Bygg Grund

Webbkursen är för dig som ska arbeta med ärendehantering i Visuell styrning i Nova Bygg.

Det här ingår i kursen:

 • Registrera och söka ärenden
 • Skapa händelser, bevakningar och handlingar
 • Skapa beslut
 • Processhantering
 • Dashboard-vyer

Kursen pågår mellan kl. 09.00-11.00 den 25 oktober eller 11 november.
Pris: 1 500 kr

Läs gärna mer och anmäl dig här!