Kjell Börjesson

Möt vår nya verksamhetsspecialist inom samhällsbyggnad

Kjell Börjesson har arbetat med geodata i hela sitt yrkesverksamma liv. Med en imponerande bakgrund som såväl kartproducent, utbildningsledare och kommunal kart- och mätchef har han en gedigen grund att stå på i sin nya roll som verksamhetsspecialist på Sokigo.

– Jag är väldigt glad över min bakgrund och de erfarenheter jag skaffat mig och jag hoppar bara på sådant som jag tycker verkar kul! berättar Kjell som senast kommer från Liberia där han arbetat i ett SIDA-projekt.

Välkommen Kjell, berätta om din nya roll!

– Tack, till en början kommer jag att jobba mycket med implementering av GEOSECMA Karta. Jag ser även fram emot att jobba med utveckling av kunders funktionalitet inom samhällsbyggnadsområdet och bidra till att göra deras vardag enklare.

Lockades av utvecklingsfokus och attraktiv arbetsgivare

Det blir snabbt tydligt att Kjell brinner för utveckling – såväl teknisk som personlig och som tidigare kund till Sokigo har han länge haft ett gott öga till företaget. Detta då han alltid blivit väl bemött av företagets anställda och upplevt att de utstrålat en härlig energi. En sådan som vittnar om att man trivs på sin arbetsplats.

– Det jag gillar med Sokigo är att utvecklingen ligger i så starkt fokus här. Framför allt på att utveckla lösningar för kunderna, men också hur man uppmuntrar till personlig utveckling bland de anställda. Det älskar jag!

Startade sin yrkesbana som kartproducent

Redan för 20 år sedan använde Kjell i GIS-system och arbetade med att förädla och presentera fina och lättolkade kartor. Hör du till dem som bläddrade i en världsatlas i grundskolan? Då har du förmodligen tagit del av Kjells arbete från alla de år då han arbetade som kartredaktör på ett bokförlag.

– Jag har varit GIS-användare i hela mitt yrkesverksamma liv, berättar han entusiastiskt.

Brinner för att utveckla och utbilda

Det märks att Kjell brinner för allt han tar sig för. Efter att ha arbetat som kartredaktör fick han en roll som lärare och utbildningsledare på en yrkeshögskola där man utbildades till Mät-, Kart- och GIS-ingenjörer. I rollen ingick att sätta ihop kurser, ta fram utbildningsmaterial och hitta kompetenta lärare för att ge bästa möjliga utbildning till de elever som ofta kom att börja jobba på kommuners kart- och mätavdelningar.

– Jag älskar att utbilda och bidra till andra människors utveckling!

Stor erfarenhet av kommunal verksamhet

Efter tiden på yrkeshögskolan tog Kjell anställning som mätningsingenjör på Sollentuna kommun. Efter ett år blev han Kart- och mätchef och satt även med i ledningsgruppen för kommunens samhällsbyggnadsavdelning.

– Jag arbetade mycket med geodata och GIS-utveckling i kommunen. Exempelvis med geodata-strategier, geodata-samordning och hur geodata kunde användas på ett effektivt sätt inom samhällsbyggnadsprocessen. Jag var även med och tog in GEOSECMA for ArcGIS i kommunen så de produkter jag arbetar med här på Sokigo har jag redan sett och jobbat med ur en kunds perspektiv.

GIS-specialist på Liberias Lantmäteri

Det är tydligt att det finns ett driv och en nyfikenhet hos Kjell som förra året tog honom ändå till Liberia i Västra Afrika.

– Jag deltog i ett SIDA-finansierat projekt, var anställd på Lantmäteriet och jobbade då som GIS-specialist på Liberias lantmäterimyndighet under ett år, berättar han.

Uppdraget gick ut på att bygga ett GIS-system med tillhörande databas för att lantmäterimyndigheten skulle kunna skapa en fastighetskartdatabas och hanteringen av den administrativt. I uppdraget ingick skapande av rutiner kring hur man ska få in mätdata och fastighetsinformation till databasen samt att föra över kunskapen till den lokala personalen.

– Det var en jättehäftig upplevelse! Jag kom dit med ett svenskt perspektiv kring vad som funkar och är viktigt i Sverige, vad svensk och europeisk lagstiftning säger och så vidare, medan det är helt andra saker som är viktiga där. Vissa saker är såklart av samma vikt där, såsom var fastighetsgränser går, medan arbetssättet var väldigt annorlunda. Det är viktigt att man inte kommer dit och tror att man ska arbeta på sitt vanliga “svenska” sätt utan att man följer arbetskulturen och de förutsättningar som finns där. Det var både kul och spännande!

Värdefull erfarenhet ur användarperspektiv

Vi ber Kjell berätta om de fördelar han ser med in bakgrund utifrån sin nya roll som verksamhetsspecialist på Sokigo och han lyfter två tydliga områden som genomsyrat vårt samtal, han brinner för utveckling och förstår kundens behov.

– I och med att jag själv varit en kund och jobbat väldigt centralt med GIS-utveckling inom en kommun så har jag kunskap om såväl önskemål kring utveckling kopplat till geodata och funktionalitet som koll på de externa regler och standarder som kunden behöver förhålla sig till.

Dessutom kommer min erfarenhet av arbetet med att utbilda på såväl yrkeshögskolan som i Liberia också väl till pass i min nya roll. Jag älskar att jobba med utveckling av såväl personer som verksamheter.

Hur upplever du Sokigo som arbetsplats?

– Jag tycker att den bild jag hade av Sokigo som arbetsgivare stämmer överens med verkligheten. Det är ett härligt och välkomnande gäng som arbetar här. Alla tar sig tid och svarar på frågor, utbildar och agerar bollplank när det behövs.

Det är också bra att det finns möjlighet att jobba från olika platser i landet då det är viktigt att ha rätt person på rätt plats. Att dessutom kunna varva mellan att jobba hemifrån och från kontoret, det är väldigt smidigt och det fungerar kanon att kommunicera via Teams, förklarar han och avrundar med att återigen trycka på utvecklingen. Jag har ju en roll som konsult men jag har även stora möjligheter att jobba med utvecklingsfrågor, både egna och kundens, och det gillar jag.