Flex-teamet önskar dig en glad sommar och en skön semester!

Den första versionen av Flex är släppt och levererad till tre kommuner som alla har kommit igång och kör på för fullt. Den första versionen av Flex har släppts för tre kommuner som alla har kommit igång och kör på för fullt.

Vi känner i och med den nya plattformen att vi har nått en milstolpe med nya möjligheter tack vare ny teknik. Lösningen är skalbar för att kunna möta behoven hos kommunens gatuverksamhet. Flex integrerar även mot andra Sokigo-system inom kommunen som t.ex. FIR/KID, CSM, TopoDirekt, GeoDirekt, DialogDirekt och Nova.

Flex är en öppen plattform och kommunen kan själv välja sitt favorit verktyg då funktionerna utvecklas direkt i databasen. Dessutom blir framdriften på nyutveckling cirka 5 gånger normalhastighet.

I Flex Gata har vi tagit fram en modell för att arbeta med beläggningsplanering. Den är ytbaserad och användaren kan med fördel använda marktäcke för att skapa beläggningsytor. Det finns även möjligheter att enkelt importera besiktningar.

På gatusidan har vi även intressanta samarbeten med Triona och Ramböll vad gäller gatuinventering samt besiktning av vägbanan. Flex Gata tillåter dessutom konsulter att arbeta i systemet och hjälpa kommunen med frågor kring beläggning på ett enklare sätt än innan.

Organisationen kan växa med Flex då flera verksamheter kan köra på samma plattform/databas. För mer information läs gärna om Flex Grund på vår hemsida.

Ha en fin sommar!🌞