Vabas Ventilavstängning & Spårning

Modul som visar vilka ventiler som ska stängas av vid torrläggning av en ledning samt vilka ledningar som blir torrlagda.

Modulen för Ventilavstängning & Spårning visar vilka ventiler som ska stängas av när man behöver torrlägga en ledning och vilka ledningar som blir torrlagda. Det är enkelt att efter det ta reda på fastighetsägarna till de drabbade fastighetsägarna. Är någon ventil trasig räknar man snabbt ut vilken ventil man ska stänga av i stället.

Med hjälp av spårning spårar du antingen uppströms eller nedströms för att få reda på varifrån farlig vätska kommer eller vart det är på väg. Funktionerna kan också med fördel användas för att hjälpa till att få ett ledningsnät som hänger ihop.