Vabas Ventilavstängning och spårning

Modulen Ventilavstängning och spårning visar vilka ventiler som ska stängas av när du behöver torrlägga en ledning. Den visar även vilka ledningar som blir torrlagda. Om en ventil är trasig kan du snabbt räkna ut vilken som istället ska stängas av.

Det är sedan enkelt att ta reda på vilka fastighetsägarna är till de drabbade fastigheterna.

Modul som visar vilka ventiler som ska stängas av i samband med torrläggning av en ledning

Med hjälp av spårning spårar du antingen uppströms eller nedströms för att få reda på varifrån farlig vätska kommer eller vart det är på väg. Funktionerna kan också med fördel användas för att hjälpa till att få ett ledningsnät som hänger ihop.