Vabas Karta och grundfakta

Grundprogrammet som tillåter dig att rita i ditt ledningsnät och ändra information om de olika objekten i nätet.

Modul för att rita och ändra information om objekt i ledningsnätet

Det kan handla om material och dimensioner såväl som att du kopplar anteckningar och bilder till objektet.