VA- information Fastighet

Modul för avtal och VA-information kopplat till fastighet.

Med den här modulen kan du registrera VA-avtal som är kopplade till fastigheterna. Det finns även möjlighet att registrera annan relevant VA-information som finns på fastigheten, till exempel om det finns ett sprinklersystem installerat.