VA-information Fastighet

Med modulen VA-information Fastighet kan du registrera VA-avtal som är kopplade till fastigheterna.

Modul för avtal och VA-information kopplat till fastighet

Modulen ger dig även möjlighet att registrera annan relevant VA-information som finns på fastigheten, t.ex. om det finns ett sprinklersystem installerat.