Digitalt flöde för hantering av vägnät och företeelser

Lantmäteriet har avslutat sin egen ajourhållning av vägnät för sina kartprodukter och istället valt att hämta informationen direkt från NVDB. Läs hela informationen på Trafikverkets nyhetssida.

Detta är en självklart steg i det digitala flödet. Informationen skapas och ajourhålls av de som äger den och när det kommer till det kommunala vägnätet är det naturligtvis Sveriges kommuner.

Vilka möjligheter ger då detta dig på kommunen? En given fördel är att du genom att ajourhålla NVDB även bidrar till ajourhållning av lantmäteriets produkter. Det kommer leda till snabbare uppdateringar och mer korrekta kartor. Det gäller även dina interna system och lösningar som använder information från NVDB eller LM.

Många kommuner hanterar idag ajourhållningen på lite olika sätt. Det mest effektiva är att använda ett godkänt system som t.ex. Sokigos TNE Editor, som är framtaget för att kunna användas av flera användare inom kommunen.

Kostnadsfritt webinar

Låter detta intressant och vill du veta mer? Anmäl dig gärna till vårt webinar om TNE Editor – effektiv ajourhållning av vägdata. Sokigos nya lösning för enkel och effektiv ajourhållning av vägdata, både i NVDB och lokalt, tar det till en helt ny nivå. Det ska vara lätt att göra rätt!

Datum:
Onsdag den 27 oktober kl. 10:30-12:00 – Klicka här för att anmäla dig

Läs mer om TNE Editor här! 

Leveranser av företeelsen GCM-vägtyp

Trafikverket kommer genomföra förändringar i NVDB gällande företeelsetypen GCM-vägtyp. Det innebär att under perioden 2021-10-15 till 2021-11-30 kommer NVDB inte ta emot och hantera leveranser av företeelsen GCM-vägnät, eller förändringar av företeelsen GCM-vägtyp.

Detta kommer du kunna fortsätta med:

  • Ansluta och koppla in nya noder på cykel- och gångnätet
  • Påverka geometrin på cykel- och gångnätet (genom att antingen skapa nytt, rätta eller avsluta). Om du kan vänta med detta är det dock att föredra eftersom TRV inte kan utesluta negativ påverkan på migreringen
  • Registrera andra företeelser på cykel- och gångnätet, t.ex. byta väghållare
  • GCM-passager kan registreras på befintliga noder som delas med bilvägar

Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna:
Produktägare Michael Hallgren, michael.hallgren@sokigo.com, eller telefon 08-404 31 76

Hoppas att vi ses på något av våra webinar framöver!
Hälsningar Michael Hallgren