Befolkningsdata effektiviserar bygglovshandläggning

Befolkningsinformation med FB KID ger stora fördelar för dig som använder ByggR i ditt arbete

FB, Fastighet och befolkning, är lösningen för dig som har behov av att snabbt och enkelt kunna nå både fastighetsägare och folkbokförda. Befolkningsinformation med FB KID ger stora fördelar för dig som bygglovshandläggare i ditt dagliga arbete:

  • Ett bättre grannhörande som direkt når både fastighetsägare och folkbokförda
  • Alltid rätt adress på en intressent
  • Ett bättre GDRP-stöd då man med säkerhet vet att rätt person kopplas

Anmäl dig till höstens kostnadsfria webinar och se hur tillgången till befolkningsinformation med FB KID ger många fördelar i din bygglovshandläggning.

Datum för webinar:
Tisdag 27 august kl 14.00-14.30
Onsdag 4 september 11.00-11.30

Klicka här för att anmäla dig

Har du några frågor?
Ta kontakt med någon av oss:
Affärsansvarig Joakim Hedlöf, joakim.hedlof@sokigo.com eller via telefon 08-404 31 86
Produktägare Helen Ekelöf, helen.ekelof@sokigo.com eller via telefon 08-560 388 51