Viktig information om FB version 7.6.0

En ny version inom Fastighet och Befolkning, FB 7.6.0 närmar sig och den nya versionen innehåller stöd för 2020 årsskiftesförändringar från Lantmäteriet och Skatteverket. FB 7.6.0 klarar även 2019 års aviseringsfiler och kan därför installeras redan i år.

Tvingande version
FB 7.6.0 är tvingade att installera innan 2020 års aviseringsfiler kan läsas in. Detta gäller både Skatteverket och Lantmäteriets aviseringar. Nuvarande aviseringsprogram, FB Avisering 7.5.0, innehåller ett stoppdatum som gör att aviseringarna med 7.5.0 stoppas automatiskt vid årsskiftet. Har du uppgraderat till FB 7.6.0 före årsskiftet rullar aviseringarna på som vanligt.

Nyheter från Skatteverket
UUID ersätter riksnycklar. Läs mer hos Skatteverket.

UUID måste beställas
UUID är en ny valbar termkod som måste beställas av dig som kund. Den måste finnas med i aviseringen senast vid årsskiftet eftersom riksnycklar försvinner då. Utöka din beställning med termkoden UUID i din avisering redan idag, men se till att Riksnycklarna ligger kvar i beställningen! Du behöver inte göra en omstart utan bara komplettera din befintliga avisering.

Du beställer enklast genom att maila navet.solna@skatteverket.se och uppge vilken beställning du önskar komplettera. OBS!! Förtydliga i beställningen att du vill behålla riksnycklar året ut.

Nyheter från Lantmäteriet
Från Lantmäteriet sker förändringar i formatet för 2019 års taxering. Förändringarna påverkar både avisering och Direktåtkomsttjänster. Läs mer hos Lantmäteriet.

För information om aviseringsdatum kring årsskiftet, se nedan:
Lantmäteriet
Skatteverket

Avisering från Skatteverket
Glöm inte att kontrollera KID-aviseringen efter röda vardagar! Ibland har Skatteverket glapp i datumen i samband med röda dagar och då måste aviseringen köras manuellt.

Avisering från Lantmäteriet
Den första aviseringen i januari innehåller omstarter av ett antal informationsgrupper:
-01R Om tabell 41A finns i befintlig beställning
-31R Om tabell 41A + inskrivningsinformation finns i befintlig beställning
-37A/B Om tabell 42A finns i befintlig beställning

Omstarterna levereras tillsammans med taxeringen 2020-01-04. Engångsuttagen ska slås samman till en fil, vilket innebär att FB Avisering måste köras manuellt. Rutiner för att ta hand om engångsuttag finns i FB Avisering.

FB 7.6.0 omfattar en tvingande uppdatering av:
– FB Avisering
– FB Databas
– FB Webb
– FB Webbrapport
– FB:s Webbtjänst
– FB Ytladdning
– FB Områdeshantering
– FB Integration

Vill du att vi hjälper dig med installationen?
Många kunder kommer att vilja ha installation av FB 7.6.0 innan årsskiftet så hör av dig snabbt för att reservera din plats i installationskön. Maila till kundservice@sokigo.com så återkommer vi med en offert. Du som har FB uppgraderingstjänst behöver inte höra av dig utan du kommer att bli kontaktad av oss med förslag på installationsdatum.

Önskar du hjälp med inläsning av omstarten av Lantmäteridata den 4 januari, uppge det i din beställning. Har du FB Aviseringstjänst tar vi automatiskt hand om dessa omstarter.

Vill du installera på egen hand?
Vill du installera på egen hand tillhandahåller vi uppgraderingsinstruktioner i samband med officiell release.

Officiell release
Vi planerar för officiell release i slutet av november. När vi är klara mailar vi ut information. Samtidigt tillgängliggör vi installationsprogram och dokumentation via FB produktsidas FTP.

FB Aviseringstjänst
För dig som har aviseringstjänst tar Sokigo hand om aviseringarna fram till nyår, därefter pausas aviseringen tills version 7.6.0 är på plats. Gör du uppgraderingen på egen hand måste du kontakta Sokigos kundservice när du är klar, så att vi vet att vi kan fortsätta att avisera.

Systemkrav
Till följd av Oracles förlängda support för version 11.2.0.4 kommer även FB 7.6.0 att vara kompatibel med Oracle 11.2.0.4. FB 7.6.0 är den sista versionen som stödjer Oracle 11.2.0.4! Den förlängda supporten på 11.2 versioner utgår december 2020, se Oracles supportinformation.

Övriga frågor?
Kontakta Helen Ekelöf, helen.ekelof@sokigo.com eller 08- 560 388 51.

Med vänlig hälsning
Helen och hela teamet som jobbar med FB