Viktig information för dig som är registrerad integrationspartner

Viktig information för dig som är registrerad integrationspartner är att det kommer en tvingande version inom Fastighet och Befolkning.

Orsaken till det är förändringar i Lantmäteriets ÖFF-format samt direktåtkomsttjänster.

Den nya versionen kommer att heta FB 7.4.0 och måste vara installerad för att kunna avisera in Lantmäteridata efter årsskiftet.

Förändringarna i ÖFF 11.20 är relativ omfattande och kommer att påverka FB:s officiella vyer. Versionen kommer även att omfatta vår nya gemensamma FB webbtjänst.

Vi återkommer med mer information under hösten.

Information och frågor
Kontakta Helen Ekelöf, produktägare, 08-560 388 51
www.sokigo.com