Verksamhetschefens fyra bästa tips för att driva förändringsprojekt med fokus på digitalisering

Lars Robertsson är Bygg- och kartchef i Borlänge kommun. Under året har Lars och hans kollegor arbetat med att digitalisera sin bygglovshandläggning. Det nya arbetssättet kommer att lanseras under våren 2019.

När vi i Borlänge kommun påbörjade vår resa gjorde vi ett misstag nästan direkt. Vi började med att snabbt ta beslut och köpa in ett system för att sedan försöka anpassa verksamheten runt det. Vi körde i diket direkt, och även om det var snopet så lärde vi oss mycket av det, säger Lars.

Tog in kompetens utifrån

Vi tog därefter hjälp av Robert Törne, som arbetar med verksamhetsutveckling på Sokigo. Det var väldigt lärorikt att ha en utomstående person med spetskompetens på just förändring av processer och verksamheter.

”Anledningen till att det fungerat så bra i Borlänge, är medarbetarnas vilja till förändring. Det är viktigt att hela verksamheten är med, både så att de förstår och får vara delaktiga. Tydlig kommunikation genom hela processen är viktigt.” säger Robert Törne, Verksamhetskonsult på Sokigo.

Nu har vi tagit nya tag och är strax redo att börja kommunicera hur vårt nya arbetssätt kommer att se ut och påverka våra medborgare, säger Lars.

Fyra viktiga tips för dig som ska driva förändringsprojekt med fokus på digitalisering 2019

  • Börja med att förankra projektet internt hos alla som kommer bli berörda direkt eller indirekt.
  • Att arbeta med digitalisering är inte ett IT-projekt, det handlar först och främst om att förändra processer.
  • Alla medarbetare måste vara delaktiga, för att få känna sig hörda, men också för att de ska förstå vad som sker och hur det påverkar dem.
  • Att driva den här typen av förändring kräver tid och tålamod. Låt det ta den tiden, det kommer vara värt det när ni väl är i mål.

Vill du veta mer om hur Borlänge har arbetat med sin digitalisering?

Kontakta Lars Robertsson, Bygg- och kartchef, på lars.robertsson@borlange.se eller kontakta Robert Törne, Verksamhetskonsult på Sokigo på robert.torne@sokigo.com eller 070-342 02 88.

Här kan du läsa mer om våra tjänster inom verksamhetsutveckling