VABAS

Vabas är ett verksamhetssystem för att hantera VA-data inom en kommun eller för ett företag. Du kan ha full koll på ditt ledningsnät och registrera händelser och planerade jobb i systemet. Det finns många möjligheter till utskrift för att kunna få till bra redovisningar och uppföljningar. Det fungerar för AutoCAD och för MapGuide.

Läs mer

För vem?
Vabas är ett system för alla som jobbar med VA-data, både för hantering av nätet och för att registrera driftstörningar, spolningar, TV-inspektioner och andra händelser på nätet.

Varför Vabas?
Genom att använda Vabas kan ni effektivisera ert arbete med VA-nätet väsentligt. Vabas är ett modernt system med en effektiv databas och ett stort gränssnitt mot databasen som gör att du har full frihet att bestämma vad som ska visas i kartan.

Att använda Vabas
I Vabas finns funktioner som hjälper dig genom hela processen från A till Ö. Från att rita in nya ledningar och punkter till att rapportera in driftdata till VASS. Du planerar enkelt in arbete på VA-nätet och kan följa upp när arbetet blir gjort. Inmätta punkter importeras i systemet så att noggrannheten kvarstår. I det snabba och intuitiva gränssnittet har du som användare hela tiden en överblick över VA-nätet och kan med hjälp av en kalender se händelser på nätet. Med en avancerad sökfunktion kan rätt data sökas fram och rapporter skapas direkt från resultatet.

Väx vidare!
Genom att komplettera Vabas med moduler för dagvattenhantering och fastighetsinformation får du ett obrutet digitalt flöde. Med hjälp av modulen för ventilavstängning ser du direkt vilka ventiler som behöver stängas av vid en läcka. Med spårningsfunktionen kan du kontrollera kvaliteten på ditt ritade nät och spåra var farlig vätska kommer att spridas. Med våra mobila lösningar kan information från Vabas lätt distribueras i en webbapplikation till alla som är i behov av information oavsett om man jobbar i ett kundcentra eller är beslutsfattare.

Print Friendly, PDF & Email
Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION VABAS

Aktuell version: 2.7.1
Systemkrav: PDF

Moduler

Kontakt

Vabas Karta & Grundfakta

Detta är grundprogrammet som tillåter dig att rita i ditt ledningsnät och att ändra information om de olika objekten i nätet. Det kan vara material och dimensioner såväl som att du kopplar anteckningar och bilder till objektet.

Vabas Fett & Oljeavskiljare

Det här är en modul som tillåter att man anger utförlig anläggningsinformation om fett- och oljeavskiljare.

VA- information Fastighet

Med den här modulen kan man registrera VA-avtal som är kopplade till fastigheterna. Det finns även möjlighet att registrera annan relevant VA-information som finns på fastigheten, till exempel om det finns ett sprinklersystem installerat.

VA Drift

VA Drift är en mobil lösning för avrapportering av arbetsordrar. Med VA Drift kan du få fram alla dina arbetsordrar för att se vilka jobb du ska göra under dagen. När du sedan har utfört ett jobb, avrapporterar du det direkt i din mobila enhet. Programmet fungerar även i offlineläge och synkar automatiskt med din databas när du blir online. Med hjälp av kamerafunktionen i surfplattan kan du bifoga bilder.

VA Drift är en kundanpassad lösning, vilket innebär att du har möjlighet att bestämma hur du vill att det här ska se ut för just dig.

Systemkrav VA drift PDF

Vabas Akut & Planerat underhåll

Med den här modulen kan du lägga in händelser som har skett i nätet. Det kan vara driftstörningar, problem, spolningar, tillsyn, förnyelse eller förbättring som har skett. Du kan också planera in aktiviteter i nätet och sedan skapa arbetsordrar som lämnas till utföraren. När jobbet är klart avrapporteras det och du kan följa processen via en kalender i programmet som visar händelser och planerade insatser.

Vabas Dagvatten & Fastighet

En modul för dig som arbetar med dagvatteninventering på fastigheter. Du kan registrera inventeringar och sedan även registrera besiktningar för att kontrollera åtgärder som har utförts. Arbetet redovisas i form av rapporter eller kartbilder.

Vabas TV-inspektion & Lutningsmätning

När ni har varit ute och filmat ledningar, kan den inspektionsfilen läsas in i Vabas, komplett med bilder och filmsekvenser. Om man samtidigt har gjort en lutningsmätning så läses även denna in. Resultatet redovisas sedan på skärmen, i rapporter eller genom att man tittar i kartan på de gjorda observationerna.

Reflex VA

En enkel lösning för en mobil enhet, till exempel en surfplatta. Det går naturligtvis lika bra att köra programmet i en webbläsare i en vanlig dator. Här kan du få fram information om ditt VA-nät och du styr själv vilka kartlager du vill titta på. Allt som går att se i kartan i Vabas kan du även se i denna lösning.

Vabas Ventilavstängning & Spårning

Modulen för Ventilavstängning & Spårning visar vilka ventiler som ska stängas av när man behöver torrlägga en ledning och vilka ledningar som blir torrlagda. Det är enkelt att efter det ta reda på fastighetsägarna till de drabbade fastighetsägarna. Är någon ventil trasig räknar man snabbt ut vilken ventil man ska stänga av i stället.
Med hjälp av spårning spårar du antingen uppströms eller nedströms för att få reda på varifrån farlig vätska kommer eller vart det är på väg. Funktionerna kan också med fördel användas för att hjälpa till att få ett ledningsnät som hänger ihop.

Vabas Abonnentlänk

Om ni har ett debiteringssystem, kan information om detta kopplas till Vabas. Vabas läser in information så att det finns tillgängligt för Vabasanvändaren. Du kan sedan titta på till exempel årsförbrukningen för fastigheterna i kartan.

Bild på Tomas Johansson
Produktägare

Tomas Johansson

Telefon 0243-159 03
Mail thomas.johansson@sokigo.com

Affärsansvarig

Aris Kolovos

Telefon 031-339 47 42
Mail aris.kolovos@sokigo.com

PRODUKTNYHETER

Sidan uppdaterades den 24 februari, 2020.