Få kontroll på industriella underhållsobjekt med Underhållskartan

Underhållskartan ger kontroll på var du har dina underhållsobjekt, som till exempel Va-nät, el-nät och fiber. Du får en webbaserad kart- och informationslösning inklusive mobilapp med realtidspositionering för fältbruk.

Många har behovet att på ett enkelt sätt kunna presentera, lokalisera och sammanställa sina underhållsobjekt och infrastruktur med exempelvis ledning och rör. Vissa situationer kräver att du ”vet var”, som vid externt eller eget underhåll, service eller besiktning.

Kraften är mycket stor i den dynamiska digitala kartan som kan visa alla objekttyper och samtidigt mobilt positionera användaren – direkt i telefonen.

Fördelar med Underhållskartan:

• Ger snabb och god kontroll på var underhållsobjekten är belägna
• Information och dokumentation om enskilda objekt
• Informationsspridning och säkerställande inom organisationen
• Reducerar risk för skador på underhållsobjekt
• Risk att påverka miljön reduceras – tex vid läckage ifrån fordon och cisterner

Kontakt
Produktägare 

Krister Wicksell

Telefon 0950-120 32
Mail krister.wicksell@sokigo.com

Affärsansvarig

Mathias Ericsson

Telefon 0950- 236 59
Mail mathias.ericsson@sokigo.com

TILL SKOGSUPPORT

Läs mer

För vem?
Underhållskartan är för alla industrier som vill ha geografisk kontroll på sina värden och/eller underhållsobjekt.  Det kan vara sågverk och massaindustrier eller andra som har stora arealer och ytor utomhus med infrastruktur eller andra värden.

Att använda Underhållskartan
Syftet med Underhållskartan är att ge dig en god geografisk kontroll på områdets värdefulla objekt. Det skall samtidigt vara enkelt att använda och med hög precision och tillgänglighet.

Användare på kontoret kommer åt sin miljö via inloggning i en vanlig webbläsare. Här får man en överskådlig och samtidigt detaljerad blick på läget via kartan. För den mobila användaren ute på fältet finns det en app som kan laddas ner i din smarta mobil eller padda. Här kan användaren samtidigt se sin egen position och hitta objektet man skall arbeta med.

Användarna kan alltid välja objekt i kartan och läsa mer information om densamma.

För dig som skall driftsätta och kanske hantera Underhållskartan:
För att sätta upp denna lösning måste information inhämtas om anläggningen och de objekt som skall finnas med. Vi hjälper dig att insamla data på olika sätt. Vanligen gör vi ett besök och gör vissa högprecisionsinmätningar och en drönarflygning som blir underlag för presentation (kartor) och inmätning.

De detaljerade flygbilderna är på många sätt oerhört värdefulla. Vi lägger också in digitala ritningar och använder de underlag ni har idag. Om behov finns kan vi inhämta och koppla upp oss mot olika underhållsdatabaser.

När all data är inhämtade och uppsatta är det dags att i webbläsare eller app på mobilen logga in och börja använda systemet.

Väx vidare!
Underhållskartan är baserad på vår AddSpatial-plattform. Det borgar för kvalitet och långsiktighet då våra produkter och plattformar utvecklas kontinuerligt med stora användarskaror över hela världen.

Nästa steg för att säkra arbetet på industrin är att koppla till vår produkt ProLocate. Med Underhållskartan och ProLocate får kunden stöd för att realtidspositionera till exempel personal, servicepersonal, besökare och fordon. Genom att personerna använder ProLocate appen kommer den i realtid positionera och lagra rörelser från industrin. Det finns också möjlighet att ange områden som larmar om de beträds.  Allt är nåbart via ProLocate webben online!

Sidan uppdaterades den 11 februari, 2020.