TORA

Sokigo har träffat en överenskommelse med Oracle som innebär att vi kan erbjuda en licensiering av ett skräddarsytt databasprogram till kommuner och kommunala förbund för användande av Sokigos verksamhetssystem. Databasprogrammet har givits namnet TORA.

TORA består av administratörsverktyg och de Oracle- komponenter som krävs av Sokigos verksamhetssystem och detta till ett fördelaktigt pris.

En TORA-licens får endast användas av Sokigos verksamhetssystem och via Sokigos officiella gränssnitt för kommunens eller det kommunala förbunds egen verksamhet. Majoritetsägda dotterbolag får också använda licensen på samma villkor.

Läs mer

Den som vill få tillgång till dokumentation över de officiella gränssnitten gör det genom att kostnadsfritt registrera sig som Sokigo Registrerad Integrationspartner (TRIP) på Sokigos hemsida. Den som registrerats får tillgång till en FTP med den senaste versionen av alla officiella gränssnitt.

Fördelar
Ökad prestanda
En TORA licens kan installeras på flera servrar och det finns inga begränsningar på hårdvarans antal processorer och kärnor. Detta innebär att det inte tillkommer några extra kostnader för prestandahöjande åtgärder.

Möjlighet för virtuella servrar och driftade lösningar
Med en TORA licensiering är det möjligt att använda virtualiserade lösning vilket ofta medför en rejält mycket lägre kostnad i det fall ni har en driftad lösning.

Support och uppdateringar
Vid licensieringen tecknas ett obligatoriskt abonnemang som på TORA vilket ger tillgång till uppdaterade versioner och support.

Lägre och förutsägbar kostnad
För merparten av Sokigos kunder innebär TORA en väsentligt lägre totalkostnad för databasen. Kostnaden för TORA är, med undantag för eventuella kostnadsindexuppräkningar av abonnemang, fast, vilket medför att framtida kostnader är lätta att förutse.

Sokigo avtalspart
Alla affärsuppgörelser avseende TORA görs på svenska mellan kund och Sokigo.

Print Friendly, PDF & Email
Produktägare

Bo Fredriksson

Telefon 08- 560 388 54
Mail bo.fredriksson@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 17 november, 2017.