TIMBERTRACK

Det här är ett väletablerat beslutsstöd med kartan i centrum. Det gör det lättare att planera och analysera inköp av skogsråvaror. TimberTrack erbjuder en komplett lösning med avancerade funktioner som du kan använda på datorn eller i mobilen ute i fält.

TimberTrack utgör det skogliga navet mot externa system som VACS, eAvverka och Forestlink. Det jobbar mot aktuellt fastighetsdata och register och förser dig som entreprenör med traktdirektiv.

Läs mer

För vem?
Det här verktyget är för dig som köper in virkesråvaror eller förvaltar skog.

Varför TimberTrack?
Verktyget underlättar arbetet mellan inköpare, säljare, myndigheter och andra berörda från inköp till leverans. Det skapar överblick över bland annat rotlager och väglager. Informationen kan du använda som underlag i din planering, i presentationer och analyser.

Att använda TimberTrack
TimberTrack är det perfekta verktyget när du ska följa upp och återkoppla efter avverkningens slut. Det är lätt att drifta och kompatibelt med KartSmart, den mobila fältGIS-miljön från Sokigo.

Med TimberTrack kan du söka och lista skogsfastigheter samt skiften som hör till en fastighet. Du kan även söka och filtrera fram lagfaren markägare eller söka och skapa trakt som kopplas till en aktuell fastighet. Det är enkelt att planera och markera basvägar till trakten och markera eller skapa hänsynsobjekt.

PRODUKTNYHETER
KONTAKT
Bild på Staffan Bygdén
Affärsområdeschef Skog 

Staffan Bygdén

Telefon 0950-236 45
Mail staffan.bygden@sokigo.com

Affärsansvarig

Fredrik Lundkvist

Telefon 0950-236 52
Mail fredrik.lundqvist@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 15 november, 2018.