TIMBERTRACK

Ett väletablerat beslutsstöd och verktyg för planering och analyser vid inköp av skogsråvara. TimberTrack erbjuder mindre och större organisationer en komplett lösning med avancerade funktioner på kontoret och smidiga verktyg för din smarta mobil i fält.

TimberTrack förenklar arbetet mellan inköpare, säljare, myndigheter och andra berörda i processen genom att ge överblick över t.ex. rotlager och väglager. Informationen kan användas som underlag i planering, presentation och analyser.

TimberTrack skapar även underlag för uppföljning och återkoppling efter avverkningens slut. Det är lätt att driftsätta och passar såväl stora som små verksamheter. Kompatibelt med KartSmart – mobil fältGIS miljö från Sokigo.

Funktioner

  • Söka och lista skogsfastigheter och skiften som hör till en fastighet.
  • Söka och fitrera fram lagfaren markägare.
  • Söka och skapa trakt som kopplas till aktuell fastighet och markägare.
  • Placera avlägg med koppling till trakten.
  • Planera och markera basvägar till trakten.
  • Markera/skapa hänsyns-objekt.
  • Skapa register över entreprenörer och företag.

Teknisk specifikation

Applikation i Windows XP/Tablet, baserad på GIS-motor från MapInfo.
Krav: Windows XP eller senare, 1 Ghz och 512 MB RAM,
16 bitars grafik med 1024/768 (800*600) upplösning.
Nyheter i senaste versionen
Nyheter i TimberTrack .NET, releasedatum 2015-04-15
Förbättrad sök
Stöd för Eavverka 6
Hopslagning av trakter, användbart när man har 2 eller flera anmälningar men endast ett kontrakt.
Skapa kopia av trakt, används när man vill återanvända en trakt mot ett nytt kontrakt.
Förbättrad hantering av kopplade kartobjekt
Förbättrad dokumentshantering (zip)
Stöd för export till ForestLink stanford
Kan förstora/maxa traktformulär.
Editering i griddar
Enklare att komma till traktens dokumentbibliotek
Snyggt gränssnitt för hantering av skogsvårdsåtgärder
Hanterar andras bakgrundsuppdatering av databas.
Lättare att koppla markägare, från fastighetsregistret, till en trakt.
Hanterar både ÖFF11 och tidigare versioner.
Anrop till Vacs integrationsdatabas nu integrerad.
Beståndshanteringen utökad.

KONTAKTA OSS
Bild på Lennart Landström
Säljare

Lennart Landström

Telefon 0950-236 58
Mail lennart.landstrom@sokigo.com

Bild på Staffan Bygdén
Affärsområdeschef Skog / Säljare

Staffan Bygdén

Telefon 0950-236 45
Mail staffan.bygden@sokigo.com

PRODUKTNYHETER

Sidan uppdaterades den 21 mars, 2017.