TESS

Tess är en applikation som används för stämpling och signering av digitala handlingar. Tess går att använda fristående eller som en integrerad del i Ecos.

Applikationen hjälper till att skapa ett digitalt flöde. Arbetsprocessen inom miljö blir väsentligt effektivare när onödig pappershantering försvinner.

Läs mer

För vem?
Tess är ett system för alla som jobbar med ärendehandläggning inom miljö.

Varför Tess?
Med stämplingen och signeringen i Tess kan du automatiskt stämpla digitala dokument när de registreras i Ecos. Pappershanteringen försvinner och arbetet inom miljö blir snabbt och effektivt.

Att använda Tess

  • Ankomststämpling: ”Tyst” stämpling innebär att stämplingen görs ”automatiskt i bakgrunden” när handlingen kopplas till systemet. När stämpling görs konverteras samtidigt filen till PDF/A-format.
  • Beslutsstämpling: Det går att påföra en beslutsstämpel på handlingar som kopplats till en beslutshändelse.
  •  Signering: Tess innehåller även stöd för signering när handläggaren har ett certifikat för detta (t.ex. via SITHS-certifikat).

Väx vidare!
Genom att komplettera med Tess får du ett obrutet digitalt flöde. I kombination med tilläggstjänsten Tess har du som använder Ecos stöd för digital e-signering och digital stämpling. Det gör att du kan driva din process digitalt, från ansökan eller anmälan till beslut.

Print Friendly, PDF & Email
Tess
Gå till Ecos

TEKNISK INFORMATION TESS

Aktuell version: Tess
Tekniska förutsättningar: PDF

Kontakt

Produktägare

Linda Haak

Telefon 08- 470 75 19
Mail linda.haak@sokigo.com

Affärsansvarig

Anna Johansson

Telefon 08- 630 70 74
Mail anna.johansson@sokigo.com

Affärsansvarig

Jan Sjöbrand

Telefon 070-962 03 03
Mail jan.sjobrand@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 1 oktober, 2019.