SOLEN

Solen är ett system baserat på MapInfo som gör det enkelt och effektivt att administrera och sprida geografisk information och verksamhetsintegrationer till organisationens användare.

Solen är en produktfamilj av olika grundsystem med moduler samt riktade verksamhetsapplikationer för att administrera och sprida GIS funktioner, geografisk information och verksamhetsintegrationer genom hela organisationen.

Läs mer

För vem?
Solen riktar sig till både administratörer och användare som vill erhålla ett smidigt sätt att administrera och sprida GIS  med hjälp av MapInfo i hela organisationen. Solen har färdiga integrationer mot de flesta på marknaden förekommande verksamhetssystemen exempelvis fastighets och befolkningssystem, ruttplanering mm. Solen kan även nyttjas i riktade applikationer exempelvis Skolskjuts, Orbit.

Varför Solen
Solen distribuerar kart- och registerdata samt tillämpningar enkelt, kontrollerat och effektivt till en hel verksamhet. Det inbyggda behörighetssystemet kontrollerar användarnas tillgång till data och funktioner. Som användare får man en skräddarsydd GIS-miljö anpassad för sina arbetsuppgifter.

Solen ger GIS-organisationen en enkelhet, säkerhet och kostnadseffektivisering.

Att använda Solen
Med verktyget Solen Administration administreras hela Solen-konceptet och dess tilläggsmoduler. Solens administratör ansvarar för att förse övriga användare med kart- och registerdata. Administrationsprogrammet lagrar all information i en Metadatabas. I Metadatabasen lagras uppgifter om kartor, användarrättigheter, aktualitet, ursprung m.m.

I Solens klientprogram Solen Pro och SolenX tilldelas användarna  rättigheter till de kartor, register och sökningar som de är behöriga att nyttja. Enbart de knappar, menyer, sökningar, rapporter och utskriftsmallar som användargruppen behöver visas.

Print Friendly, PDF & Email
Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION SOLEN

Aktuell version: Solen
Systemkrav: PDF

Produktägare

Stefan Hagström

Telefon 031 – 760 15 57
Mail stefan.hagstrom@sokigo.com