GDPR OCH SKOLSKJUTS

Med anledning av GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018 kommer här lite information om hur det påverkar er som kunder till Skolskjuts från Sokigo. För att bättre möta kraven som GDPR ställer generellt på IT-system och hantering kring personuppgifter kommer en ny version av Skolskjuts Pro att släppas inom kort. Även Skolskjuts Web kommer att uppgraderas. Information om den nya versionen och hur ni får tillgång till den kommer inom kort.

Nya funktioner i korthet som ska göra det enklare att hantera kraven i GDPR

• Visa användare och deras behörigheter i systemet
• Åtkomst till systemen
• Hantering av personnummer i systemet
• Hantering av interna anteckningar på elev och på skolskjutsadress
• Hantering av dokument kopplade till elev
• Spåra elever i systemet
• Gallra elever i systemet
• Personuppgiftsbiträdesavtal

För att Sokigo ska kunna fortsätta utföra support och konsultjobb skickas det nu ut personuppgiftsbiträdesavtal som ska tecknas mellan er som kund och Sokigo. Läs mer om det och annat som rör GDPR på Sokigos hemsida.

Frågor och kontaktuppgifter
Säljare, Greger Hellman, greger.hellman@sokigo.com, telefon 026- 54 66 47

Print Friendly, PDF & Email

Sidan uppdaterades den 26 november, 2018.

Tillbaka till Skolskjuts