Full kontroll över skolskjutsplaneringen med Skolskjutssystemet

Skolskjutssystemet kombinerar fakta från elevregister med kartinformation som adresser, avstånd, bussturer, hållplatser och allt som krävs för en korrekt hantering av kommunens skolskjutsar. Dialog med vårdnadshavare för ansökan om skolskjuts sker via e-tjänst. Med Skolskjutssystemet ges goda möjligheter att öka kvalitén och servicen, både inom kommunen och mot medborgarna samtidigt som kostnaderna minskar.

Läs mer

Kommunen är enligt lag skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs och Skolskjuts är därför systemet för dig som arbetar med planering av skolskjutsar i kommunen. Med Skolskjutssystemet ges goda möjligheter att öka kvalitén och servicen inom kommunen och mot medborgarna samtidigt som kostnaderna minskar. Att utnyttja kollektivtrafiken så mycket som möjligt är också bra för miljön.

Med Skolskjutssystemet kan du:
• Minska antalet körda km
• Minska bensinförbrukningen
• Minska utsläpp av koldioxid
• Minska kommunens kostnader
• Få bättre uppföljning av entreprenörernas debitering
• Göra stora tidsbesparingar i planeringsarbetet
• Få en tydlig och säker dialog med vårdnadshavarna

Skolskjutssystemet har funktioner för automatisk geokodning av elevadresser och beräkning av avstånd mellan elevadress och skola. Med Beslutsguiden analyseras elevens rätt till skolskjuts enligt gällande regelverk. Elever kan knytas till hållplats och busslinje, och stödfunktioner finns för att planera beställningstrafik för elever utan möjlighet att anslutas till ordinarie linjenät.

Print Friendly, PDF & Email
Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaGDPR och SkolskjutsSupport

TEKNISK INFORMATION SKOLSKJUTS

Aktuell version: 6.13
Systemkrav: PDF

MODULER

Skolskjuts Web ger möjlighet att visa upp resultatet av Skolskjutsplaneringen för fler. Till exempel kan rektorer, assistenter och lärare direkt se planeringen i denna avskalade enklare variant för webben.

Varför Skolskjuts Web?
Med Skolskjuts Web kan man sprida resultatet av kommunens skolskjutsplanering så att till exempel rektorer, elevassistenter, lärare och kundtjänst kan se vad som beslutats och planerats.

Att använda Skolskjuts Web
Detta system är avskalat, enkelt och webbanpassat, så det kan nås från valfri webbläsare. Med bakomliggande behörighetssystem styrs vem som får använda det och hur. Med kartan i fokus och sökbar information kan man få fram översiktlig information på skolor och årskurser, bussturer, tidtabeller och mer detaljerad information om varje elev.

Väx vidare
Genom att komplettera Skolskjuts med Skolskjuts Web effektiviseras och förenklas spridningen av information och blir tillgänglig för de som behöver den i realtid.

Med Skolskjuts Skolval kan vi plocka fram avstånd och regler för skolval. Eftersom det skiljer sig mycket från kommun till kommun hur man vill räkna ut detta har vi en flexibel lösning där vi erbjuder detta som en konsulttjänst. Innan vi startar går vi igenom de regler och parametrar som gäller hos just din kommun.

Skolskjuts E-tjänstansökan ger möjlighet för vårdnadshavarna att digitalt ansöka om skolskjuts. Skolskjuts presenterar elevens avstånd till skolan utifrån adresserna som eleven har i elevregistret och vårdnadshavarna får direkt en indikation om de har rätt till skolskjuts.

Varför E-tjänstansökan
För att få en snabb, säker och enkel dialog med vårdnadshavarna. Alla ansökningar, kompletteringar och intyg hamnar direkt i Skolskjutsprogrammet på eleven och det blir inga lösa papper eller e-post som kommer på villovägar.

Att använda E-tjänstansökan
Vårdnadshavaren går in på kommunens hemsida och loggar in via exempelvis Mobilt-BankID för att ansöka om skolskjuts. När beslut är taget får vårdnadshavaren en avisering om att det finns ett beslut i ärendet. Om vårdnadshavaren behöver komplettera sin ansökan med mera information, sker detta också ske via e-tjänsten. Vi erbjuder ett API gränssnitt som e-tjänsteleverantörer får tillgång till för sina integrationer. Färdiga integrationer finns idag mot Abou, Selfpoint och OpenE.

Skolskjuts Avstånd är en tjänst som kommunen kan implementera på sin egen hemsida för att få en korrekt mätning mellan en adress i kommunen och valfri skola. Den kan ta hänsyn till av kommunen klassade trafiksäkra vägar. Tjänsten bygger på ett API gränssnitt som integreras på kommunens hemsida.

KONTAKT
Produktägare

Jonas Buud

Telefon 0250-308 80
Mail jonas.buud@sokigo.com

Affärsansvarig

Greger Hellman

Telefon 026-54 66 47
Mail greger.hellman@sokigo.com

PRODUKTNYHETER
  • Inbjudan till distansträff om Skolskjuts via webinar

    Sokigo har ställt in vårens alla kommande kundträffar men vi vill i stället bjuda in dig till en distansträff via webinar. Webinaret riktar sig till dig som är trafikhandläggare eller dig som planerar skolskjutsarna i kommunen. Under webinaret...

  • Skolskjuts användarträff under Kommunträffen

    Hoppas att du har möjlighet att delta på vår Skolskjutsträff under Kommunträffen den 23-24 september! Efter förra årets önskemål är det i årets program mer pass som är riktade för vår användarträff. Agenda Måndag Nyheter i skolskjuts...

  • Sommarhälsning från Skolskjuts-teamet!

    Här kommer en sommarhälsning från oss som jobbar med Skolskjuts. Vi vill önska dig en riktigt skön sommar och samtidigt informera lite om vad som hänt och händer framöver. Kundträffar Vi har under våren varit på Sokigo på Plats-turné och...

Sidan uppdaterades den 7 februari, 2020.

Tillbaka till våra produkter