SKOLSKJUTS

Skolskjuts är systemet som ger dig full kontroll över din skolskjutsplanering.

Programmet kombinerar fakta från elevregistret med kartinformation som adresser, avstånd, bussturer, hållplatser och allt som krävs för en korrekt hantering av kommunens skolskjutsar.

Läs mer

För vem?
Kommunen är enligt lag skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs. Det kan handla om färdvägens längd, trafiksituation, en funktionsnedsättning hos eleven eller annan omständighet och alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt. Skolskjuts är systemet för dig som arbetar med planering av skolskjutsar i kommunen.

Varför Skolskjuts
Med Skolskjuts ges goda möjligheter att öka kvalitén och servicen i kommunen samtidigt som kostnaderna minskar. Med bra skolskjutsplanering ökas säkerheten kring elevernas väg till skolan. Det är bra för miljön också om man kan utnyttja kollektivtrafiken så mycket som möjligt!

Med Skolskjuts kan du:
• Minska antalet körda km
• Minska bensinförbrukningen
• Minska utsläpp av koldioxid
• Minska kommunens kostnader
• Få bättre uppföljning av entreprenörernas debitering
• Göra stora tidsbesparingar i planeringsarbetet

Att använda Skolskjuts
Skolskjuts har funktioner för automatisk geokodning av elevadresser och beräkning av avstånd mellan elevadress och skola. Med Beslutsguiden analyseras elevens rätt till skolskjuts enligt gällande regelverk. En Hållplats- och turguide finns för att knyta elev till hållplats och busslinje.
Stödfunktioner finns för att planera beställningstrafiken för elever utan möjlighet att anslutas till ordinarie linjenät. I Skolskjuts kan man skapa och hantera framräknade ruttförslag att användas som grund för beställningstrafiken.
Resultatet kan presenteras i registerformuläret och kartan samtidigt. Ett flertal rapporter har tagits fram för att till exempel visa elevlistor, elevkort och turrapporter

Väx vidare
Med Skolskjuts Web är det möjligt att visa upp resultatet av skolskjutsplaneringen för fler. Till exempel kan rektorer, assistenter och lärare direkt se planeringen i denna avskalade enklare variant för webben.
Vi erbjuder även en driftningslösning för Skolskjuts vilket innebär att vi ansvarar för installationen och uppdateringar och ni kan fokusera fullt på användandet.

Print Friendly, PDF & Email
Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaGDPR och SkolskjutsSupport

TEKNISK INFORMATION SKOLSKJUTS

Aktuell version: 6.13
Systemkrav: PDF

MODULER

Skolskjuts Web

Skolskjuts Web ger möjlighet att visa upp resultatet av Skolskjutsplaneringen för fler. Till exempel kan rektorer, assistenter och lärare direkt se planeringen i denna avskalade enklare variant för webben.

Varför Skolskjuts Web?
Med Skolskjuts Web kan man sprida resultatet av kommunens skolskjutsplanering så att till exempel rektorer, elevassistenter, lärare och kundtjänst kan se vad som beslutats och planerats.

Att använda Skolskjuts Web
Detta system är avskalat, enkelt och webbanpassat, så det kan nås från valfri webbläsare. Med bakomliggande behörighetssystem styrs vem som får använda det och hur. Med kartan i fokus och sökbar information kan man få fram både översiktlig information på skolor och årskurser och mer detaljerad information om varje elev.

Väx vidare
Genom att komplettera Skolskjuts med Skolskjuts Web effektiviseras och förenklas spridningen av information och blir tillgänglig för de som behöver den i realtid.

KONTAKT
Produktägare

Jonas Buud

Telefon 0250-308 80
Mail jonas.buud@sokigo.com

Affärsansvarig

Greger Hellman

Telefon 026-54 66 47
Mail greger.hellman@sokigo.com

PRODUKTNYHETER
  • Skolskjuts användarträff under Kommunträffen

    Hoppas att du har möjlighet att delta på vår Skolskjutsträff under Kommunträffen den 23-24 september! Efter förra årets önskemål är det i årets program mer pass som är riktade för vår användarträff. Agenda Måndag Nyheter i skolskjuts...

  • Sommarhälsning från Skolskjuts-teamet!

    Här kommer en sommarhälsning från oss som jobbar med Skolskjuts. Vi vill önska dig en riktigt skön sommar och samtidigt informera lite om vad som hänt och händer framöver. Kundträffar Vi har under våren varit på Sokigo på Plats-turné och...

  • Ny version av Skolskjuts 6.13 – webinar och webbkurs

    Vi släpper nu version 6.13 av Skolskjuts. Förutom många nyheter innehåller den en hel del större förändringar. För att ni snabbt ska komma igång och kunna nyttja dem bjuder vi in till webinar där vi visar nyheterna och webbkurs där vi för...

Sidan uppdaterades den 27 augusti, 2019.

Tillbaka till våra produkter