Servicemätning Insikt

Insikt är en webbaserad undersökningsmetod som gör det möjligt att löpande mäta kommunens service vid myndighetsutövning inom bygglov, markupplåtelse och servicetillstånd. Undersökningen hanteras av SKL.

Läs mer

För vem?
Kommuner som frekvent behöver producera den lista som krävs för undersökningen.

Varför Servicemätning Insikt?
Underlaget kräver ett omfattande och tidskrävande förarbete!

Idag skapar kommunen en lista med data om de ärenden som ska ingå i undersökningen, och som i sin tur skickas till företaget som gör undersökningen. Där väljer undersökningsföretaget ut respondenterna från listan och kontaktar dem med hjälp av de kontaktuppgifter som finns i listan. Att arbeta på detta tidskrävande sätt är både omfattande och väldigt ineffektivt samt att det skapar risker för handhavandefel.

Spara 10-tals timmar med Statistik – Servicemätning Insikt

Med denna applikation automatgenereras den lista som kommunen måste producera. Arbetet reduceras från flera timmars sammanställande till några minuters konfiguration!

Att använda Servicemätning Insikt
Det enda kommunen behöver göra är att ställa in de definitioner som gäller för undersökningsperioden, ärenden, kontaktuppgifter och datum. När detta är gjort genereras filen automatiskt och det enda kommunen behöver göra är att leverera filen vidare till företaget som ska genomföra undersökningen. Inställningarna sparas för att kunna återanvändas för andra undersökningsperioder.

Väx vidare!
Med tilläggsfunktioner får användaren ännu mer nytta

  • Grafisk visualisering av handläggningstiden
  • Förhandsgranskning (anteckningar, händelser och handlingar) av de ärenden som finns i filen

TEKNISK INFORMATION SERVICEMÄTNING INSIKT

Aktuell version: 
Systemkrav: PDF

Kontakt

Produktägare

Anna Tell

Telefon 08- 562 533 91
Mail anna.tell@sokigo.com

Affärsansvarig miljö

Anna Johansson

Telefon 08- 630 70 74
Mail anna.johansson@sokigo.com

Affärsansvarig bygg

Magnus Linzander

Telefon 073- 321 37 32
Mail magnus.linzander@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 27 mars, 2020.