OVK

OVK   – System för kommunal hantering och tillsyn av obligatorisk ventilationskontroll

OVK är en webbapplikation till stöd för kommunen som har att tillse att obligatoriska ventilationskontroller utförs, och att ej godkända ventilationssystem åtgärdas. Ventilationssystemen visas i den integrerade kartan och via en grafisk översikt får man snabb åtkomst till de system som bör åtgärdas. Registrering av OVK-protokoll görs enkelt av kommunens handläggare, men kan även utföras direkt av funktionskontrollanten eller taxerad ägare via en mobil app.

Läs mer

För vem?
Systemet är till för kommunens handläggare med tillsynsansvar för OVK.
Det mobila webbtillägget även för fastighetsägare/funktionskontrollant.

Varför OVK
Kommunen har tillsyn över att kommunens aktiva ventilationssystem kontrolleras enligt fastställd tidsintervall, olika för olika typer av ventilationssystem.
Systemet håller reda på när det är dags för nästa besiktning och när besiktningsdatum har passerats utan att något protokoll har lämnats inoch tillsyn behöver startas.

Att använda OVK
Vid start av programmet visas en grafisk översikt över olika skeden som ventilationssystem befinner sig i. Ingen särskild sökning behöver alltså göras för att få fram tillsynsobjekten. Via några klick i grafiken skapas enkelt begäran att utföra besiktning, ett dokument som listar taxerad ägares alla ventilationssystem där protkoll inte inkommit i tid. Samtidigt skapas automatiskt tillsynsärenden.
OVK utgår från fastigheten. Byggnaderna registreras som ventilationsanläggningar med ingående ventilationssystem, vilka även kan georefereras med ett klick i den integrerade kartan.
Via ”drag and drop” läggs inkomna protokoll in och programmet räknar automatiskt ut nästa besiktningsdatum utifrån systemtyp och anläggningstyp och om ventilationssystemet är godkänt eller ej.

Väx vidare
Som tillägg finns en mobil webbapplikation(etjänst) för digital inlämning av besiktningsprotokoll.
Arbetet i e-tjänsten är processtyrt och baserar sig på ett digitalt formulär. De olika ventilationssystemen som finns i OVK 2 filtreras beroende på rollen av den som loggar sig (fastighetsägare eller funktionskontrollanter) och presenteras i e-tjänsten.

  • Fastighetsägare eller funktionskontrollant väljer den relevanta OVK:n och fyller i den övergripande informationen om kontrollen i formuläret
  • bifogar protokollet digitalt
  • laddar kontrollen direkt in i OVK 2, dvs protokollet samt information om kontrollen överförs till OVK 2
Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION OVK

Aktuell version: 1.0
Systemkrav: PDF

Produktägare

Kerstin Norling

Telefon 021- 38 27 40
Mail kerstin.norling@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 15 maj, 2017.