OVK

OVK är webbapplikationen som stöttar din kommuns obligatoriska ventilationskontroller. Det blir lättare att hantera tillsyner och åtgärda icke godkända ventilationssystem. I den integrerade kartan ser du alla ventilationssystem. Du får snabb åtkomst till de system som bör åtgärdas via den grafiska översikten.

Det är lätt för kommunens handläggare att registrera OVK-protokoll. Det kan även funktionskontrollanten eller den taxerade ägaren göra via en mobil app.

Läs mer

För vem?
Systemet är för handläggare på kommunen som har tillsynsansvar för OVK. Det mobila webbtillägget kan även användas av fastighetsägare eller funktionskontrollanter.

Varför OVK?
Kommunen har tillsyn över att kommunens aktiva ventilationssystem kontrolleras enligt fastställd tidsintervall. Det är olika för olika typer av ventilationssystem.
Systemet håller reda på när det är dags för nästa besiktning och när besiktningsdatum har passerats utan att något protokoll har lämnats in och tillsyn behöver startas.

Att använda OVK
När du startar programmet visas en grafisk översikt över olika skeden som ventilationssystem befinner sig i. Du behöver inte göra någon särskild sökning för att få fram tillsynsobjekten. Via några klick i grafiken skapas en begäran att utföra besiktning, ett dokument som listar taxerad ägares alla ventilationssystem där protokoll inte inkommit i tid. Samtidigt skapas automatiskt tillsynsärenden.

OVK utgår från fastigheten. Byggnaderna registreras som ventilationsanläggningar med ingående ventilationssystem, vilka även kan georefereras med ett klick i den integrerade kartan.

Via ”drag and drop” läggs inkomna protokoll in och programmet räknar automatiskt ut nästa besiktningsdatum utifrån systemtyp och anläggningstyp och om ventilationssystemet är godkänt eller ej.

Väx vidare
Som tillägg finns en mobil webbapplikation(etjänst) för digital inlämning av besiktningsprotokoll. Arbetet i e-tjänsten är processtyrt och baserar sig på ett digitalt formulär. De olika ventilationssystemen som finns i OVK 2 filtreras beroende på rollen av den som loggar sig (fastighetsägare eller funktionskontrollanter) och presenteras i e-tjänsten.

  • Fastighetsägare eller funktionskontrollant väljer den relevanta OVK:n och fyller i den övergripande informationen om kontrollen i formuläret.
  • Du bifogar protokollet digitalt.
  • Du laddar kontrollen direkt in i OVK 2 och protokollet samt information om kontrollen överförs till OVK 2.

Print Friendly, PDF & Email
Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION OVK

Aktuell version: 1.0
Systemkrav: PDF

Kontakt

Bild på Kerstin Norling
Produktägare

Kerstin Norling

Telefon 021- 38 27 40
Mail kerstin.norling@sokigo.com

Affärsansvarig

Magnus Linzander

Telefon 073- 321 37 32
Mail magnus.linzander@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 27 februari, 2019.