ORBIT

Handläggningsstöd för felanmälan och synpunktshantering

Orbit stödjer hela felhanteringsprocessen från det att en medborgare matar in sina synpunkter på internet via en e-tjänst, eller via sin mobiltelefon, genom hela handläggningsförfarandet till utförande och återrapportering till medborgaren.

• Modernt gränssnitt via webb och appar
• Snabb överblick över alla ärenden i systemet
• Kan kopplas till Abous e-tjänster
• Integrerat kartstöd och adresstjänster
• All information hanteras i en centraldatabas för att skapa ett digitaltflöde

Läs mer

För vem
För kommuner eller organisationen som vill skapa ett digitalt flöde från medborgaren till den centrala kundtjänsten med automatiska arbetsordar till den ansvarige utföraren och åter till medborgaren. Systemet hanterar bilder, ritningar, foton och positioner direkt från telefonen. Samtliga ärenden kopplas utifrån positionen med automatik till en adress.

Varför Orbit
Orbit är ett system, baserat på geografisk IT, som effektiviserar och kvalitetssäkrar ärendehanteringen i en verksamhet. Med Solen Orbit kan ni skapa arbetsordrar, visa status på ärenden geografiskt samt analysera skador och brister utifrån det geografiska läget.

Att använda Orbit
Orbit består av tre applikationsmoduler som riktas sig till de olika användargrupperna som finns i systemet, Kundtjänst, Utföraren och Medborgaren. Mellan dessa grupper sker ett digitalflöde via en centraldatabas. Genom den central styrningen minimera risken att ärenden tappas bort eller registreras flera gånger. Systemet styr arbetsordrar till ärendeansvariga utifrån felkod och arbetsområde. Orbit varnar även om något ärende ligger sent utifrån planerade åtgärder.

  • Orbit för kundtjänst
    Den centrala funktionen i systemet där allt konfigureras, kontakter med kund och ärendeansvarig och där statistikrapporter och uppföljningar sammanställs.
  • Orbit Utförare, mobil app eller direkt i din webbläsare
    Applikation för ärendeansvariga och utförare som har till uppgift att åtgärda fel och brister. Den ansvarige kan enkelt rapportera in status på sitt ärende.
  • Orbit Felanmälan
    Applikation för medborgaren, där man kan rapportera in fel och brister samt lämna synpunkter. Man kan enkelt bifoga bilder och ange ärendets position i en karta.

Print Friendly, PDF & Email
Bild på kvinna som skadat foten i en vägskada. En man rapporterar in felet till kommunen med sin smartphone.
Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION ORBIT

Aktuell version: Orbit
Systemkrav: PDF

Produktägare

Greger Hellman

Telefon 026- 54 66 47
Mail greger.hellman@sokigo.com

 

Sidan uppdaterades den 17 november, 2017.