Nova – helhetslösningen för kommunal bygglovsverksamhet

Sokigos lösning för kommunal bygglovsverksamhet, Nova, erbjuder en digital och automatiserad hantering av hela bygglovsprocessen.

Lösningen bygger på moderna och standardiserade expertsystem och applikationer som effektiviserar, automatiserar och robotiserar arbetsflödet för kommuners bygglovsavdelningar. Våra system och applikationer ger en bevisad kostnadseffektiv lösning. Samtidigt kvalitetssäkrar Nova ett enhetligt arbetssätt för avdelningen. Både system och applikationer utvecklas löpande i samband med nya regler, utvecklingsinitiativ från våra kunder samt egen utveckling för att ligga i framkant inom vår marknad.

Med hjälp av e-tjänster, som är integrerade med verksamhetssystemet, slipper handläggarna registrera ärenden och dokument. En bygglovsrobot hanterar kommunikationen med samtliga intressenter och handläggare eller chef kan följa samtliga processer visuellt i realtid. Handläggarna kan dessutom administrera sina ärenden i smarta grafiska dashboards. Vi har ett flertal övriga applikationer som hanterar digital tillsyn, kungörelser till PoIT samt statistik till Insikt, SCB och NKI-undersökningar.

Detta ingår i Nova

ByggR

Sokigos ByggR är fundamentet i bygglovshanteringen med avancerade funktioner och inställningsalternativ för handläggning. Komplettera ByggR med Sokigos digitala lösningar och skapa ett obrutet digitalt flöde.

LÄS MER

Signering och stämpling

Tess är en tilläggsmodul för automatisk stämpling och digital signering. Stämplar och konverterar automatiskt inkommande handlingarna till arkivbeständigt format och utesluter onödig pappershantering i bygglovsprocessen.

Läs mer

Kungörelse

Automatiserad rapportering av beslut till Post- och Inrikes tidning. Tjänsten eliminerar tidskrävande manuell registrering.

Läs mer

Atom

Atom är bygglovsroboten som automatiserar hela handläggningsprocessen. Atom sköter kommunikationen mellan handläggare och intressenter, handlägger i ärenden, påminner och håller koll på ledtider.

Läs mer

Visuell Styrning

Visuell styrning används för att visualisera, följa upp de verksamheter som hanteras i ByggR samt handlägga ärenden. Visualiseringen görs i form av dashboards som uppdateras automatiskt samt kan handläggningen process styras.

Platsbesök

Platsbesök är ett system för alla som utför någon form av tillsyn i fält kopplat till ByggR. Checklistor i surfplattan tillsammans med digitala handlingar och ärendeinformation effektiviserar arbetet och eliminerar pappershantering.

Läs mer

Insikt

Insikt är en webbaserad undersökningsmetod som gör det möjligt att löpande mäta kommunens service vid myndighetsutövning inom bland annat bygglov. Sokigos Insiktsverktyg producerar snabbt och enkelt underlaget för rapporteringen.

Läs mer

Minut Bygg

Sokigos specialiserade och integrerade bygglovstjänster hanterar ansökningar och kompletteringar helt digitalt. Tjänsterna effektiviserar handläggningen, ger medborgarna god service och minskar ledtiderna vilket leder till snabbare beslut.

Läs mer

Kontakt

Vill du veta mer om digital handläggning av bygglov?

Bild på Kerstin Norling
Produktägare

Kerstin Norling

Telefon 021- 38 27 40
Mail kerstin.norling@sokigo.com

Affärsansvarig

Magnus Linzander

Telefon 073- 321 37 32
Mail magnus.linzander@sokigo.com

Produktnyheter

  • Hatten av till Nacka kommun för framgångsrikt arbete med digital bygglovshantering

    För ett och ett halvt år sedan påbörjade Nacka kommun en satsning för att effektivisera och digitalisera hela bygglovsprocessen. Kommunen skapade en heltidstjänst genom vilken Ali Nabi tillsatte...

  • ByggR 2.1 är klar för leverans

    Nya versionen av ByggR är nu ute på begränsad release och blir inom kort tillgänglig för övriga. Förutom det normala underhåll som görs i varje version så innehåller ByggR 2.1 bland annat f...

  • Sommarhälsning till dig som jobbar med ByggR

    Sommaren närmar sig med stormsteg, och vi vill passa på att önska alla våra kunder en riktigt härlig semester. Till vårt växande gäng välkomnar vi våra senaste ByggR-kommuner, Skurup, Alings...

Sidan uppdaterades den 12 mars, 2020.