MINUT

Den här lösningen hjälper dig hantera digitala handlingar i byggärenden. Minut leder till en effektivare byggprocess genom att den snabbar på kommunikationen med medborgarna.

 

Varför Minut?
Genom att använda Minut kan ni effektivisera er process väsentligt genom snabba kommunikationer och därmed minska handläggningstiden.

Att använda Minut
Minut erbjuder säkra tjänster till kunden (sökande, sakägare, företag…) för hämtning och lämning av digitala handlingar. Följande tjänster finns:
• komplettera ansökan
• lämna remissvar
• hämta beslut
• lämna intyg/protokoll

Väx vidare!
Genom att komplettera ByggR med Minut för du ett obrutet digitalt flöde. Minut effektiviserar och förenkla det administrativa arbetet och bidrar till service- och effektiviseringsvinster samt en öppnare förvaltning och en hållbar miljö.

Print Friendly, PDF & Email
Gå till BYGGR

TEKNISK INFORMATION MINUT

Aktuell version: Minut 1.3
Systemkrav: PDF

KONTAKT
Produktägare

Anna Tell

Telefon 08- 562 533 91
Mail anna.tell@sokigo.com

Säljare

Magnus Linzander

Telefon 073- 321 37 32
Mail magnus.linzander@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 13 november, 2017.