Smartare e-tjänster för Gata och Trafik

En handläggares vardag består av att gå igenom ansökningar, be om kompletteringar och samla in yttranden från olika remissinstanser. Detta är tidsödande och skapar periodvis långa ledtider när många ärenden ska handläggas. Vi vill underlätta för dig genom att istället införa ett digitalt flöde.

Digitaliserar alla dina ärenden

Med Minut GT övergår du från manuell hantering till en helt digital process av alla ärenden inom Gata och Trafik. Du får ständig tillgång till all information kring ditt ärende så att du snabbt kommer åt den informationen du behöver, när du behöver den. Minut GT ger dig en helhetslösning som sköter all dialog med den sökande och andra intressenter kopplat till ett komplett ärendehanteringssystem. Genom en koppling av ansökningar till kartan så möjliggörs en tydlighet, både externt mot medborgare och internt mot kollegor, över vad som händer och sker i kommunen.

Registreringsarbetet utförs av den sökande

Systemet flyttar registreringsarbetet till den sökande eller entreprenören och ger ett minskat resursbehov för registrering och datafångst. Du får helt enkelt mer tid över till annat.

Sökanden får automatiskt stöd och återkoppling

Med stöd och kontroller får den sökande hjälp att fylla i uppgifter korrekt och komplett redan från start. All återkoppling till den sökande sker automatiskt och ger löpande information i det pågående ärendet.

EXEMPEL: Entreprenören ansöker om att få gräva i allmän mark. Handläggaren på kommunen får automatiskt en avisering i form av sms och/eller e-post om att en ansökan inkommit. Ärendet öppnas med ett enkelt klick i handläggarens smartphone eller surfplatta och det kan snabbt konstateras att vissa kompletteringar behövs. Besked om dessa kompletteringar går tillbaka till den sökande och handläggaren kan under tiden lägga sin tid på andra ärenden. Så snart kompletteringarna inkommit får handläggaren en ny avisering om detta och kan återgå till handläggning av ansökan. Allt sker digitalt och med enkla kommunikationsvägar.

Hantera fler ärenden per handläggare och minska era ledtider

Tack vare Minut GT kan du nu hantera ansökningar och kompletteringar helt digitalt. Minska ner ledtiderna och ta fler beslut per år. Även hantering kring slutbesiktningar och garantitider säkerställs.

Minut GT – Vad är det?

Minut GT innehåller ett paket med smarta e-tjänster och mobilt stöd för hantering av:
• Gräv-/schakttillstånd
• TA-planer
• Markupplåtelser
• Besiktning/Uppföljning

Handläggaren kan när som helst komma åt all information kring ett ärende för att snabbt hantera frågor som kan uppstå.

”Smarta e-tjänster”, vad innebär det?

Vid ansökan om t.ex. grävtillstånd innebär det att hela processen säkerställs. Hela flödet blir hanterat på ett enhetligt vis, från ansökan, handläggning och remisshantering, fram till beslut. Minut GT tar även hand om den fortsatta processen med genomförandet, inklusive besiktningar och tillsyn, fram till slutbesiktning och fakturering. Detta gäller även processen under garantitiden då det skickas påminnelser i god tid innan det är dags för uppföljningar av utförda arbeten.

Väx med Minut GT

Det finns även ytterligare tilläggstjänster inom området Gata och Trafik. Som kund ger vi dig valmöjligheten att växa med oss.

Exempel på ytterligare e-tjänster som du snabbt kan komma igång med är:
• Felanmälan
• Driftbidrag enskild väg
• Transportdispens tung trafik
• ”Blomlådor”

Kontakt

Vill du veta mer?

Bild på Michael Hallgren
Produktägare

Michael Hallgren

Telefon 08-404 31 76
Mail michael.hallgren@sokigo.com

Affärsansvarig

Aris Kolovos

Telefon 031-339 47 42
Mail aris.kolovos@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 9 mars, 2020.