Medborgarvänlig e-tjänst för en effektivare verksamhet

En handläggares vardag består av att gå igenom ansökningar, be om kompletteringar och samla in yttranden från grannar. Det är tidsödande och skapar långa väntetider i perioder då många ärenden ska handläggas. Dels för att  det tar tid att handlägga manuellt, men också för de ledtider som skapas när brev ska skickas fram och tillbaka. 

EXEMPEL: Husägare Agneta ansöker om bygglov. Grannen Bengt får antingen epost eller vanlig post och hänvisas till en URL där han kan se Agnetas bygglovsansökan. Om Bengt har några åsikter kopplat till Agnetas ansökan kan han delge henne detta. Agneta får besked digitalt och kan ändra i sin ansökan tills de är överens. Allt sker digitalt och med enkla kommunikationsvägar.

Medborgaren får automatiskt stöd och återkoppling

Med hjälp av stöd och kontroller får den sökande hjälp att fylla i uppgifter korrekt och komplett redan från start. All återkoppling till medborgaren sker automatiskt och ger löpande information i det pågående ärendet. 

Digitaliserar alla era ärenden

Minut Bygg digitaliserar alla era ärenden oavsett om de initierats genom en e-tjänst eller ej. Ni får en helhetslösning som sköter all medborgardialog kopplat till ByggR.

Registreringsarbetet utförs av invånaren

Systemet flyttar registreringsarbetet till invånaren eller entreprenören och ger ett minskat resursbehov för registrering och datafångst hos er.

Hantera fler ärenden per bygglovshandläggare och minska era ledtider

Tack vare Minut Bygg kan du nu hantera ansökningar och kompletteringar helt digitalt. Minska ner era ledtider och ta fler beslut per år.

EXEMPEL: En kommun med 1500 ärenden om året kan räkna med en manuell handpåläggning á 15 minuter per ärende. Då tillkommer det även ca 5 minuter per komplettering. Sammanslaget blir det nära 500 timmar per år som kan sparas in om dessa moment automatiseras!

Läs mer om ByggR

Relaterat innehåll

Effektivare arbete med e-tjänster på Lidingö

Involvera alla verksamheter som hanterar e-tjänster från start för bästa resultat.

LÄS MER HÄR

Börja med det kunderna stör sig mest på

Ska ni nå framgång med digitaliseringen måste ni prioritera det som gör skillnad för medborgarna.

LÄS MER HÄR

Kontakt

Vill du veta mer?

Produktägare

Milda Larsson

Telefon 08-470 75 12
Mail milda.larsson@sokigo.com

Affärsansvarig

Magnus Linzander

Telefon 073- 321 37 32
Mail magnus.linzander@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 6 mars, 2020.