Hantering av samhällsbärande information

Grundinformation

Informationen som byggs upp i denna del används sedan vidare som grundinformation i de övriga modulerna. Därför är det viktigt att objekten som skapas har en känd kvalitét för korrekta mängdförteckningar.

Vi arbetar med smarta databaser där vi hanterar ytbildning av marktäckesytor i databasen. Ytbildningen innebär att det aldrig blir överlapp eller glapp mellan marktäckesytor, vilket medför att mängdförteckningarna förblir korrekta.

Utöver marktäcke, markdetaljer och markanvändning lägger användaren även på attribut om vilken skötselklass objektet har samt vem som är ansvarig för objektet. Detta underlättar ansvarhanteringen vid frågor kring skötsel och underhåll.

Läs mer om Mark

Kontakt

Produktägare

Daniel Mattsson

Telefon 0250- 308 89
Mail daniel.mattsson@sokigo.com

Affärsansvarig

Aris Kolovos

Telefon 031-339 47 42
Mail aris.kolovos@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 7 februari, 2020.