Hantering av information i gaturummet

Grundinformation

De ytor som skapas i grunddatadelen används vidare i gatadelen vilket har stora fördelar när exakta ytmängder ska tas fram för dina beläggningar. Detta gäller oavsett om det är befintlig asfalt eller planerade beläggningar. Du lägger enkelt till och redigerar beläggningsinformation för att hålla koll på garantitider och investeringsbehov på vägnätet.

Besiktning

Mark – Gata hanterar besiktning av vägnätet. Oavsett om du gör det själv eller om kommunen har ett underlag från en underhållsutredning, så kan Mark ta emot data och leda det vidare i beläggningsplaneringsprocessen. Skicket på ett visst område registreras och kan i samma dialog arbeta vidare med skapandet av en beläggningsplan utifrån skicket på vägen.

Beläggningsplanering

Mark – Gata hanterar information om vägkroppen men även om lagret som ligger överst, slitlagret. Slitlagret behöver bytas ut med jämna mellanrum likt en motor som behöver byta slitdelar efter en viss gångtid. Byts det inte i tid kan motorn haverera. Vägen har samma problemställning, byts inte slitlagret i tid havererar vägkroppen.

Beläggningsplanering är en viktig del, inte minst för politiker i kommunen, för att kunna räkna på investeringsbehovet och visa var det behöver läggas ny asfalt. Bakgrunden till beläggningsplanen kan vara en besiktning eller en egen inlagd planering som kan baseras på andra åtgärder som behöver utföras i gaturummet. Allt är anpassat för att vara så enkelt som möjligt att registrera och använda det geografiska stödet i sin planering.

Asfaltsliggare

Mark – Gata hanterar registreringen av de slitlager kommunen investerat i att lägga på sitt vägnät. Där registreras information om beläggningskvalitet, förarbete, övriga kostnader kopplat till t.ex. projekt och garantitid.

När en slityta registreras används alltid den inmätta marktäckesytan som grund vilket säkerställer att ytorna blir helt korrekta. Systemet beräknar även vilken yta som ligger överst och hjälper dig få information om vilken yta som slits i dagsläget. Det håller också koll på det historiska slitlagret som ligger under den aktuella slitytan. Detta innebär att du som användare kan ta fram rapporter på hur mycket kommunen investerat i ett visst område samt slitaget av varje beläggningskvalitet just nu.

Läs mer om Mark

Kontakt

Produktägare

Daniel Mattsson

Telefon 0250- 308 89

Mail daniel.mattsson@sokigo.com

Produktägare

Aris Kolovos

Telefon 031-339 47 42

Mail aris.kolovos@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 7 februari, 2020.