Tydligare överblick av
kommunens skötselobjekt för dig som arbetar på park- eller gatuavdelningen

Mark är verktyget som hjälper dig planera drift och underhåll av kommunens alla skötselobjekt, oavsett om de ligger i gaturummet eller i parken. Du registrerar geografiskt alla skötselobjekt kommunen ansvarar för, vilket kan gälla allt från gräsytor och träd i stadsparker till asfaltsytor och rännstensbrunnar i gaturummet.

All data som lagras stödjer Nationella Specifikationer vilket framtidssäkrar datalagringen och underlättar informationsutbytet med t.ex. entreprenörer. Det möjliggör även ett sammanhållet geografiskt arbetsflöde från baskarta till verksamhetsdata.

Mark använder opensourcebaserade programvaror som medför en enkel licensiering och att fler kan köra programmet utan ökad kostnad. Detta innebär också att Mark blir en integrerad del i GeoDirekt.

Läs mer

För vem?
För dig som ansvarar för drift och underhåll av parker, grönytor samt gaturummet.

Varför Mark?
Du får tydlig överblick av skötselobjekten din kommun ansvarar för, vilket spar tid och pengar. Detta är till stor hjälp när du ska lägga ut drift och underhåll på entreprenad.

Att använda Mark
Mark är utvecklat för att stödja olika GIS-klienter beroende på kommunens behov. De klienter som stöds i denna version är QGIS desktop, TopoCad/ISM samt CSM. Stort fokus ligger på enkelhet och användbarhet.

Smarta databaser
Mark använder smarta databaser, vilket betyder att det finns smart logik programmerad i databasen som ersätter ett applikationslager. Detta medför att kommunen kan använda den klient som är bäst lämpad att arbeta med mot Mark. Det finns även helt nya möjligheter för mobila applikationer att arbeta direkt mot databasen vid användning av smarta databaser.

Väx vidare!
Genom innovation, teknisk spetskompetens och nära kontakt med våra kunder skapar vi långsiktiga relationer. Vi är experter på datalagring och GIS och vill gärna höra vilka utmaningar du har i din verksamhet.

Print Friendly, PDF & Email
Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION MARK

Aktuell version: Mark 2.0
Systemkrav: PDF

Moduler och tillägg

Mark - Grund, hantering av samhällsbärande information

Denna modul är kart- och mätingenjörens ingång till Mark. Här bygger du upp ett Marktäcke och lägger till Markdetaljer och Markanvändning, vilket sker enligt Nationella Specifikationer. Denna del fungerar även tillsammans med vårt MBK-system TopoDirekt, så informationen lagras på en plats som sedan används vidare i kommunens verksamhet på ett effektivt sätt.
Läs mer

Mark – Gata, hantering av information i gaturummet

Denna modul är gatuingenjörens ingång till Mark. Här hanteras asfalt och andra skötselobjekt i gaturummet. Allt är ytbaserat och grundar sig på redan inmätta ytor för att säkra ytmängdernas kvalitét.
Läs mer

Mark – Park, hantering av grönytor och träd

Denna modul är parkingenjörens ingång till Mark. Här hanteras grunddata om gräsytor och träd samt lekplatser. Den geografiska informationen baseras med fördel på redan inmätta gränser mellan gräs och övriga markytor.
Läs mer

Kontakt

Produktägare

Daniel Mattsson

Telefon 0250- 308 89
Mail daniel.mattsson@sokigo.com

Affärsansvarig

Aris Kolovos

Telefon 031-339 47 42
Mail aris.kolovos@sokigo.com

Produktnyheter

Referensgrupp

Mari Nilsdotter, Skövde kommun
Anna Lindqvist, Hässleholms kommun
Per Backman, Nyköpings kommun
Marianne Fröding, Karlstads kommun
Christer Söderling, Hässleholms kommun
Anders Karlsson, Karlskoga kommun
Marie Persson, Göteborgs Stad

Sidan uppdaterades den 24 januari, 2020.