FB LÄGENHET

Med information från FB Lägenhet kan du enkelt presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns inom din kommun och hur folk bor.

Det ger helt nya möjligheter att ta reda på allt från hur stor boendeyta snitthushållet har till hur många som bor ensamma.

Läs mer

För vem?
Lägenhetsinformation är en ovärderlig informationskälla för dig som jobbar med statistik, analyser och samhällsplanering inom den kommunala förvaltningen. Att veta hur folk bor och flyttar är grundläggande information för en bra bostadsplanering inom kommunen.

Varför FB Lägenhet?
År 1990 genomfördes den sista folk- och bostadsräkningen i Sverige då alla hushåll fick svara på en enkät om bland annat de som bodde i hushållet och storleken på bostaden. Det var dyrt och dessutom krångligt för alla inblandade. För att kunna ta fram statistiken på ett enklare sätt har ett lägenhetsregister skapats och ajourhålls av Lantmäteriet.
I den nya statistiken utgörs ett hushåll av samtliga per¬soner som är folkbokförda i samma bostad. De som bor tillsammans klassificeras efter hushållstyp enligt vissa regler.
Med FB Lägenhet sammanställs och förädlas Lantmäteriets lägenhetsregister och ger tillgång till alltid aktuell lägenhetsinformation. Tillsammans med folkbokföringen kopplar registret samman folkbokförda personer och hushåll med byggnader och lägenheter och inte enbart med fastigheter som du normalt är folkbokförd på.

Att använda FB Lägenhet
Lägenhetsinformation från Lantmäteriet hanteras i vår produkt FB Lägenhet och aviseras dagligen eller veckovis till en lokal databas.
Exempel på lägenhetsinformation är lägenhetsnummer, boarea, antal rum och uppgifter om lägenhetstyp.
Tillsammans med byggnadsinformation från FB Byggnad och folkbokföringsinformation från FB KID ger den oss ett oersättligt underlag i samband med samhällsplanering. Nedan följer ett axplock på möjligheterna med FB Lägenhet.
• Vilka hushållstyper är vanligast?
• Hur har boendeförhållandena utvecklats över en livstid?
• Hur bor olika familjetyper och hur skiljer det sig mellan olika områden?
• Hur många lägenheter av en viss typ har byggs inom ett visst område under en viss tidsperiod?
• Vad är den genomsnittliga hushållsstorleken och medellivslängden inom ett område?
• Var finns tomma lägenheter?

Väx vidare
Genom att ha flera produkter och moduler från konceptet FB stärker du din produkt FB Lägenhet till att bli mer än bara en källa för aktuell lägenhetsinformation. I kombination med områden samt information om byggnader och folkbokförda ges enorma möjligheter till analyser, sammanställningar och rapporter för att kunna ta rätt beslut såväl i enskilda ärenden som i stora övergripande samhällsplaneringsfrågor.

Print Friendly, PDF & Email
MODULER

Rapporten lägenhetsinformation är en del av produkten FB Webbrapport som ger dig möjlighet att använda rapporten Lägenhetsinformation utanför FB-Webb.
Rapporten Lägenhetsinformation kan visa basuppgifter för vald lägenhet samt kortfattad information om den byggnad som lägenheten är belägen i samt folkbokförda personer i lägenheten.
Du kan t ex anropa den från er kommunkarta eller från annan valfritt gränssnitt.

Testa själv
Testa rapporten Lägenhetsinformation genom att klicka på följande länk!

Bild på Helen Ekelöf
Produktägare

Helen Ekelöf

Telefon 08- 560 388 51
Mail helen.ekelof@sokigo.com

Affärsansvarig

Joakim Hedlöf

Telefon 08- 404 31 86
Mail joakim.hedlof@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 6 februari, 2020.