FB KID

Kommuninvånardata är grunddata som många verksamheter i vårt samhälle behöver dagligen.

Att veta var en person bor, hur många som bor på en bestämd plats eller vilken typ av boende som finns inom ett område är exempel på frågor vi behöver svar på.

För en effektiv och digital förvaltning i vårt samhälle är ett digitalt och aktuellt befolkningsregister som är lättåtkomligt för alla som behöver det en nödvändighet.

Läs mer

För vem?
Folkbokföringsinformation är information som berör dig, nästan oavsett var du jobbar inom den kommunala förvaltningen. Med ett lättåtkomligt och lättanvänt webbgränssnitt tillhandahåller vi rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. Ute i fält har du också tillgång till aktuell information via din telefon eller surfplatta.

Varför FB KID?
FB KID är en del i Sokigos koncept för hantering av fastighets- och befolkningsinformation – FB – som omfattar hantering av områden, fastigheter, byggnader, lägenheter och folkbokförda. Genom att sammanställa och förädla grunddata från Skatteverket ger FB KID dig tillgång till alltid aktuell folkbokföringsinformation. Styrkan ligger i hur vi sammanställer och förädlar informationen samt att vi kombinerar den med all övrig information inom FB. Allt för att du i ett och samma gränssnitt ska kunna nå all information du behöver rörande fastighet och befolkning. Med korrekta och aktuella grunddata får du bästa förutsättningarna för att kunna fatta rätt beslut vid rätt tillfälle.

Att använda FB KID
FB KID hanterar den kommunalnära verksamhetens behov av folkbokföringsinformation som används i den dagliga verksamheten för till exempel planering och statistik. I FB KID lagras och hanteras information om folkbokförda både för sökningar via den lättanvända webbapplikationen men även som källa i andra verksamhets- eller ärendehanteringssystem.

 • När är en gata ska grävas upp eller vattnet stängas av kan vi snabbt hitta alla folkbokförda med entré mot just den gatan
 • I samhällsplaneringsfrågor kan vi se hur folk bor baserat på ålder, kön, medborgarskap, befolkningstäthet, boendetäthet, hushållstyper och mycket annat
 • Med karta och geografiska områden har du alltid tillgång till uppdaterad statistik samt historik rörande folkbokförda

Vi har också lösningar för hur du på ett enkelt sätt kan nå hela rikets befolkning som en del av systemet med FB KID RiksSök.

Väx vidare
Genom att ha flera produkter och moduler från konceptet FB stärker du din produkt FB KID till att bli mer än bara en källa för aktuell folkbokföringsinformation. I kombination med fastighetsinformation, byggnadsinformation och lägenhetsinformation ges enorma möjligheter till analyser, sammanställningar och rapporter för att kunna ta rätt beslut såväl i enskilda ärenden som i stora övergripande samhällsplaneringsfrågor. FB KID hanterar även information från Bisnode som telefonnummer, fordonsinnehav och bolagsinformation. Målet med FB KID är att samla all relevant information som går att knyta till en folkbokförd person och som behövs i den kommunala förvaltningen.

Print Friendly, PDF & Email
MODULER

FB KID Statistik är en applikation för att sammanställa och presentera data om kommunens invånare. Detta görs alltid till en aggregerad nivå, dvs. inga enskilda personer visas.

Mycket av statistiken är konstruerad för att kunna jämföras med SCB: s befolkningsstatistik.

Har man både FIR och KID får man maximal nytta i statistiken av sina databaser om invånare och fastigheter. Antalsstatistiken utnyttjar de uppgifter om kommunens invånare som finns i KID. Om antalsstatistiken görs per område används även data från FIR och/eller spatialt FB.

I modulen kan följande statistik behandlas:

 • Antalsstatistik för hela kommunen fördelat på åldersintervaller
 • Antalsstatistik för visst område fördelat på åldersintervaller
 • Flyttstatistik (antal inflyttade, utflyttade samt netto) för varje NYKO på vald nivå
 • Flyttstatistik (antal inflyttade, utflyttade samt netto) till och från andra nyckelkodsområden för varje NYKO på vald nivå
 • Flyttstatistik (antal inflyttade, utflyttade samt netto) till och från andra kommuner samt annat land för varje NYKO på vald nivå

Tilläggsmodul för hämtning av aviseringsfiler
FB KID E-transport är en produkt och webbtjänst för säker och enkel elektronisk hämtning av aviseringsfiler från Skatteverket. För administration ingår en klientapplikation som hanterar metadata om alla filer som hämtats eller finns att hämta.

 • Smidig hämtning med elektronisk överföring
 • Möjliggör ajourhållning varje dag eftersom aviseringsprocessen kan automatiseras
 • Säker överföring med kryptering
 • Enkelt administrationsverktyg som visar hämtade filer och status på dem
 • Kommunen behöver ej installera och sätta upp egen tjänst
 • Sokigo sköter det Steria certifikat som krävs för krypteringenFB KID E-transport kombinerat med olika tjänster
  Tekis erbjuder även E-transport tillsammans med andra tjänster på olika nivåer där bland annat kan ingå ett åtagande att sköta alla aviseringar åt de kommuner som saknar resurser eller kompetens att göra detta själv. Även uppgraderingar i samband med leverans av nya versioner kan erbjudas. Vi kallar detta för Aviserings och Uppgraderingstjänst där E-transport är en förutsättning.
Bild på Helen Ekelöf
Produktägare

Helen Ekelöf

Telefon 08- 560 388 51
Mail helen.ekelof@sokigo.com

Affärsansvarig

Joakim Hedlöf

Telefon 08- 404 31 86
Mail joakim.hedlof@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 6 februari, 2020.