Inventera, underhåll och analysera hållplatser direkt i kartan!

Nya Hållplats är ett kartbaserat verktyg för att inventera, underhålla och analysera hållplatser. Jobba effektivt och direkt i mobilen/paddan eller på webben.

Importera/exportera data direkt från/till Rebus (Forsler & Stjerna) och/eller mät in och skapa data direkt i mobilen med GPS ute på fält. Inventera grunddata, valfria urval och riskbedömning enligt Trafikverkets modell. Överblicka, analysera eller uppdatera resultaten på karta direkt i en webbläsare.

Läs mer

För vem?

Hållplats är för dig som ansvarar och förvaltar hållplatser inom kollektivtrafiken. Du är förmodligen en länstrafik, en kommun, eller liknande. Bra för alla som vill hålla koll på hållplatsers status och skick och naturligtvis dess geografiska läge. Hållplats lämpar sig väl för dig som idag arbetar med Rebus Trafikplanering

Varför Hållplats?

Den stora vinsten är att du får full koll på dina hållplatser. I dag ställs allt högre både interna och externa krav på hållplatser som en del av den kollektiva infrastrukturen. Allt ifrån biljettsystem som kräver mer exakt position på geografiska lägen till samhällets krav på säkerhet och minskade risker. Hållplats erbjuder både metod för att upprätta och underhålla hållplatsens attribut, men också möjlighet att på kartor och webben överblicka, rapportera och analysera ditt innehav. Kanske i samverkan med operatörer, kommunen, tekniskt underhåll eller andra intressenter.

Vare sig du ska inventera/kartera eller underhålla ditt register kommer du att spara tid med Hållplats. Verktyget är enkelt att hantera och automatiserar och samordnar stora delar av inventeringsprocessen.

Kommunicera och samverka enkelt med uppdragsgivare, ägare, förvaltare och teknisk service. Med hjälp av kartan och möjligheter att visualisera olika status och värden kan Hållplats fungera som samverkansplattform.

Hållplats är väl integrerat med Forsler & Stjerna Rebus trafikplaneringssystem och erbjuder enkel import/export av hållplatsdata.

Hållplats erbjuder Trafikverkets modell för riskbedömning av hållplatser integrerat direkt som formulär.

Produkten är utvecklad tillsammans med er användare. I detta fall i nära samverkan med Västerbottens och Norrbottens länstrafiker.

Att använda Hållplats

Hållplats har användaren i fokus. Produkten är enkel att använda och erbjuder tillgänglighet utöver det vanliga. Kärnan är egentligen det intuitiva användargränssnittet som fungerar lika bra i din mobil eller padda som app eller i webbläsaren i din dator. Logga in med dina användaruppgifter och få tillgång till de funktioner, kartor och hållplatsdata som satts upp för dig.

Du får möjlighet att enkelt se och inventera hållplatser direkt ute i fält med hjälp av enhetens GPS och kamera. Samma register eller urval av attribut beroende på användare som du har på kontoret, har du också i mobilen eller paddan beroende på användarprofil. Hållplats är därmed enkelt att använda för dig och tillfällig projektpersonal. Allt som skapas/ändras ute på fält blir direkt tillgängligt för ansvarig på kontoret.

De flesta, även om man kan börja med ett ”tomt” register, börjar med att importera grunddata från exempelvis Rebus. Vår importrutin initieras direkt från webben och bygger på exporter från Rebus. Medan du underhåller och uppdaterar i Hållplats kan du fortsätta arbeta med tex Rebus. Återimporten till Rebus håller reda på och uppmärksammar samtidiga ändringar.

Som användare med rätt behörighet kan du uppdatera attribut för hållplatslägen och hållplatser. Flytta position på kartan eller med GPS i mobilen, ange nya värden för de attribut du har och ta bilder direkt i mobilen. Allt data och bilder lagras direkt i systemet centralt. Jobba med våra formulär och flervalsalternativ, förval och andra enkla/snabba sätt arbeta. Exportera data och analysera vidare.

Hållplats är en webb- och app-baserad produkt med samma funktioner i alla enheter. Fokus ligger på kartan med ditt register integrerat. Vi sätter initialt upp och anpassar alla register och formulär med dig. Du kan använda egna kartor eller de som erbjuds som standard. Både baskartor verksamhetsdelar – tex turer, linjer och annat som hjälper dig i ditt arbete kan användas. Sokigo är GIS-experter och kan hjälpa dig få till rätt kartmiljö.

Väx vidare!

Är du intresserad av kombinationen av ett kraftfullt kartverktyg för dig som proffs och möjligheten att dela data/kartor/analyser med andra? Vi hjälper dig att skapa fler användarprofiler i systemet där man kanske bara kan titta/analysera.

Hållplats baseras på Sokigos produkt- och tjänsteplattform AddSpatial. Detta medför att du framöver kan koppla fler funktioner till samma miljö. Varför inte integrera ärendehantering, produktionsuppföljning och mycket mer? AddSpatial garanterar både kvalitet och långsiktighet.

Print Friendly, PDF & Email
KONTAKT
Affärsansvarig

Erik Fredriksson

Telefon 0950-236 48
Mail erik.fredriksson@sokigo.com

Produktägare

Anders Haraldsson

Telefon 950-120 30
Mail anders.haraldsson@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 24 januari, 2020.

Tillbaka till våra produkter