Ett system för hantering av timmer och råvara för en effektivare produktionslinje

Med GPS TIMBER kvalitétssäkras hanteringen av råvara och timmer. Det ger förare och produktionsavdelning kontroll över lagersaldo och truckar i realtid. Logistiken förenklas med god överblick och det går att planera effektivare hämtning och lämning samt lagerplatser.

Grafiskt förarstöd i fordonen kopplat till sortering och produktionslinjer gör att ineffektiva körningar undviks och en mer kvalitetssäkrad produktionskedja uppnås.

Läs mer

För vem?
Systemet hjälper förare och produktionskontor på sågverk och massabruk. GPS Timber gör det lättare att hantera råvaror på terminaler och industrier.

Varför GPS Timber?
Systemet bygger på realtidspositionering med en bra precision som kan integreras med alla produktionssystemen på marknaden. Det gör att du snabbt kan installera och driftsätta systemet för full drift, oavsett övriga produktions- och driftsystem.

Sokigo utvecklas hela tiden för att ta till vara på teknikens möjligheter. Genom tillägget ”Dynamisk fackhantering” i GPS Timber minskar antalet körda kilometer då förarna hela tiden kan optimera sina körsträckor beroende på vad som ska sågas.

Du kan öka fyllnadsgraden i facken innan du tömmer och får en mindre stressig arbetsmiljö. Det leder till lägre kostnader för drivmedel och ett bättre utnyttjande i sorteringen.

Att använda GPS Timber
Med GPS Timber har du full kontroll på råvarulagret i realtid. Som förare har du all information om vad som finns i fack och vältor och kan enkelt göra rätt sak.

Hela råvarulagret blir dynamiskt när du får kontroll över aktuell status. Det blir lättare att ta in extrapersonal eller nya förare eftersom systemet ger den information som behövs.

Det är enkelt att ta ut specialsortiment och ändra mellan olika trädslag. Planerna ser vad som finns och kan även styra var olika klasser eller sortiment ska lagras. Du kvalitetssäkrar en del i det viktiga råvaruflödet.

KONTAKT
Bild på Staffan Bygdén
Affärsområdeschef Skog 

Staffan Bygdén

Telefon 0950-236 45
Mail staffan.bygden@sokigo.com

Bild på Lennart Landström
Affärsansvarig

Lennart Landström

Telefon 0950- 236 58
Mail lennart.landstrom@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 4 november, 2019.