GEODATAPAKETET

Geodatapaketet är en applikation för kommunal MBK-verksamhet. Den fungerar på AutoCAD Map och har funktioner för att lagra geodata i en databas samt hantera kommunal MBK-verksamhet. Geodatapaketet är systemet som Nyköpings kommun använder i ”Pilotprojekt Svensk Geoprocess”.

Läs mer

För vem?
Geodatapaketet är till för kommuner och andra organisationer som arbetar med lagring och framställning av olika kart- och geodatainformation.

Varför Geodatapaketet?
Geodatapaketet förenklar vardagen för kommunal MBK-verksamhet, allt från tömning av mätinstrument via lagring av geodata i en databas enligt en strukturerad standard till framtagande av samhällsbyggnadskartor så som t.ex. nybyggnadskartor och grundkartor.

Att använda Geodatapaketet
Geodatapaketet är en vidareutveckling av AutoCAD Map 3D för att underlätta MBK-verksamheten i svenska kommuner. Programmet innehåller flera delar:
– Datamodell byggd på begreppsmodell från Topobase användarförening
– Anpassade formulär för geodatahantering
– AddMap – Svenskanpassade verktyg för kommunal MBK-verksamhet
– TB Metadata
– Import av Lantmäteridata med FDO Toolbox
– Support
– Fritt underhåll av BAL-modulen (dock ej support)

Geodatapaketet är framtaget i samarbete med användare och för användare. Kravställare är Topobase användarförening med närmare 50 medlemskommuner. Geodatapaketet bygger på AutoCAD Map 3D och AutoCAD Civil 3D. Med dessa program arbetar du direkt i en CAD-miljö och dwg-format som standardformat för leverans av kartdata till konsulter och andra användare. Du lagrar och ajourhåller geodata med välbekanta CAD-funktioner. Geodatapaketet innehåller flera utbytestjänster för leverans till andra aktörer, t.ex. Lantmäteriet.

Väx vidare
Under våren 2017 utvecklas nästa generation av Geodatapaketet vilket innebär att databasmodellen anpassas till Svensk Geoprocess och registerkarte-GML.

Genom att komplettera Geodatapaketet med BAL-tjänster och kommunal sömlös databas för lagring av detaljplaner enligt Boverkets begreppskatalog och SIS-standard erhåller du ett komplett verktyg för kommunal lagring och ajourhållning av geodata.

Print Friendly, PDF & Email
KONTAKT
Produktägare

Karl-Erik Palm

Telefon 0250-308 89
Mail karl-erik.palm@sokigo.com

Affärsansvarig

Greger Hellman

Telefon 026-54 66 47
Mail greger.hellman@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 14 november, 2018.