GEODATAPAKETET

Geodatapaketet är en applikation för kommunal MBK-verksamhet. Den fungerar på AutoCAD Map och har funktioner för att lagra geodata i en databas samt hantera kommunal MBK-verksamhet. Geodatapaketet är systemet som Nyköpings kommun använder i ”Pilotprojekt Svensk Geoprocess”.

Läs mer

För vem?
Geodatapaketet är till för kommuner och andra organisationer som arbetar med lagring och framställning av olika kart- och geodatainformation.

Varför Geodatapaketet?
Geodatapaketet förenklar vardagen för kommunal MBK-verksamhet, allt från tömning av mätinstrument via lagring av geodata i en databas enligt en strukturerad standard till framtagande av samhällsbyggnadskartor så som t.ex. nybyggnadskartor och grundkartor.

Att använda Geodatapaketet
Geodatapaketet är en vidareutveckling av AutoCAD Map 3D för att underlätta MBK-verksamheten i svenska kommuner. Programmet innehåller flera delar:
– Datamodell byggd på begreppsmodell från Topobase användarförening
– Anpassade formulär för geodatahantering
– AddMap – Svenskanpassade verktyg för kommunal MBK-verksamhet
– TB Metadata
– Import av Lantmäteridata med FDO Toolbox
– Support
– Fritt underhåll av BAL-modulen (dock ej support)
– Databasmodellen är anpassad till Svensk geodataprocess och registerkarte-GML

Geodatapaketet är framtaget i samarbete med användare och för användare. Kravställare är Topobase användarförening med närmare 50 medlemskommuner. Geodatapaketet bygger på AutoCAD Map 3D och AutoCAD Civil 3D. Med dessa program arbetar du direkt i en CAD-miljö och dwg-format som standardformat för leverans av kartdata till konsulter och andra användare. Du lagrar och ajourhåller geodata med välbekanta CAD-funktioner. Geodatapaketet innehåller flera utbytestjänster för leverans till andra aktörer, t.ex. Lantmäteriet.

Väx vidare
Genom att komplettera Geodatapaketet med BAL-tjänster och kommunal sömlös databas för lagring av detaljplaner enligt Boverkets begreppskatalog och SIS-standard erhåller du ett komplett verktyg för kommunal lagring och ajourhållning av geodata.

Print Friendly, PDF & Email
KONTAKT
Produktägare

Karl-Erik Palm

Telefon 0250-308 89
Mail karl-erik.palm@sokigo.com

Affärsansvarig

Greger Hellman

Telefon 026-54 66 47
Mail greger.hellman@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 31 januari, 2020.