GATA

Gata är ett system som håller reda på kostnader för drift och underhåll i gaturummet. Du kan arbeta smartare med digital beläggningsplanering och det gör det också lättare att hålla koll på vilka mängder som ska skötas och underhållas.

Planera driften av gatan och cykelvägarna, ta fram underlag för upphandling med en enkel knapptryckning. Det är ett effektivt och smart sätt för din organisation att spara pengar och göra medborgarna nöjda.

Läs mer

För vem?
För dig som arbetar med drift och underhåll av gaturummet.

Varför Gata?
Du får ett verktyg som gör det att enkelt att planera beläggningsarbeten, drift och underhåll. Du får också bättre koll på vad din kommun ansvarar för att underhålla i gatumiljön.

Att använda Gata
Gata är en komplett lösning som håller koll på vilka objekt kommunen ansvar för i gaturummet (körytor, gångytor, kantstöd, brunnar, etc). Lösningen hjälper dig även att planera snöröjning, sandning, saltning, sopning etc på dessa ytor.

Du kan även använda körytorna och gångytorna för att skapa en digital beläggningsplanering. Import av inventeringar från bl.a. Ramböll, WSP och NCC är möjlig att göra för att ha ett bra underlag i sin beläggningsplanering.

Väx vidare!
Vi på Sokigo är experter på vägdatabaser, GIS och mobilitet och vill gärna höra vilka utmaningar du och din verksamhet står inför.

Print Friendly, PDF & Email
Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION GATA

Aktuell version: Gata 4.1
Systemkrav: PDF

PRODUKTNYHETER
REFERENSGRUPP GATA

Referensgrupp Gata

Johan Isberg, johan.isberg@kristianstad.se, Kristianstad kommun
Tommy Karlqvist, tommy.karlqvist@orebro.se, Örebro kommun
Marie Persson, marie.persson@trafikkontoret.goteborg.se, Göteborgs Stad
Anders Svärdh, anders.svardh@karlstad.se, Karlstad kommun

Produktägare

Daniel Mattsson

Telefon 0250-308 89
Mail daniel.mattsson@sokigo.com

Affärsansvarig

Aris Kolovos

Telefon 031-339 47 42
Mail aris.kolovos@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 15 november, 2018.