GDPR och FOCUS DETALJPLAN

Licenshantering
Focus Detaljplan har licenstjänsten i molnet hos Microsoft (Azure) i Nederländerna.
För att få tillgång till licens måste Focus Software i Norge veta namn och e-postadress på varje användare.
Vi på Sokigo kan förmedla informationen till Focus Software. Registrering och avregistrering skickas till support@sokigo.com. Även er administratör för Focus Detaljplan kan hantera registrering och avregistrering av användare direkt på Min side.
Personuppgifterna kommer att lagras så länge personen är registrerad som användare av systemet. När personen slutar som användare är det kundens ansvar att information om avregistrering genast meddelas till Sokigo eller avregistreras av administratören på Min side.

Databaskoppling
I Focus Detaljplan 18.2 har vi gjort en ny anpassning för att följa GDPR. Lösenord till databas-koppling blir nu lagrad krypterat i FDOConnections.xml.

Personuppgiftsbiträdesavtal
För att Sokigo ska kunna fortsätta utföra support och konsultjobb skickas det nu ut personuppgiftsbiträdesavtal som ska tecknas mellan er som kund och Sokigo. Läs mer om det och annat som rör GDPR på Sokigos hemsida.

Frågor?
Kontakta Lena Johnsson, lena.johnsson@sokigo.com, 0221-722 54

Med vänlig hälsning
Lena

Print Friendly, PDF & Email

Kontakt