FB FIR

Fastighetsinformation är information som berör dig, nästan oavsett var du jobbar inom den kommunala förvaltningen.

FB FIR hanterar förädlad fastighetsinformation från Lantmäteriet.

Läs mer

För vem?
Fastighetsinformation är information som berör dig, nästan oavsett var du jobbar inom den kommunala förvaltningen. Visste du att den typ av information som söks mest inom kommuner är uppgifter om adresser, taxeringar, lagfart och byggnader? Med ett lättåtkomligt och lättanvänt webbgränssnitt tillhandahåller vi rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. Ute i fält har du också tillgång till aktuell information via din telefon eller surfplatta.

Varför FB FIR?
Genom att sammanställa och förädla grunddata från Lantmäteriet ger FB FIR dig tillgång till alltid aktuell information om en fastighet. Information om t ex fastighetsägare och adresser är grundläggande behov i stora delar av den kommunala verksamheten. Med korrekta och aktuella grunddata får du de bästa förutsättningarna för att kunna fatta rätt beslut vid rätt tillfälle.

Att använda FB FIR
FB FIR hanterar kommunens behov av fastighetsinformation som används i den dagliga verksamheten för till exempel planering och statistik. I FB FIR lagras och hanteras information om fastigheter både för direkta fastighetssökningar och som källa i andra verksamhets- eller ärendehanteringssystem.

 • När en gata ska grävas upp eller vattnet stängas av kan vi snabbt hitta berörda fastighetsägare
 • I samband med ett nytt planområde ger FB dig den fastighetsförteckning som normalt ska upprättas i detaljplanearbetet för att visa berörda sakägare i de olika skedena av planprocessen
 • Med karta och geografiska områden har du alltid tillgång till uppdaterad statistik rörande fastigheter
 • Vi har också lösningar för hur du på ett enkelt sätt kan nå hela rikets befolkning som en del av systemet med FB FIR RiksSök

Väx vidare
Genom att ha flera produkter och moduler från konceptet FB stärker du din produkt FB FIR till att bli mer än bara en källa för aktuell fastighetsägarinformation. I kombination med byggnadsinformation, lägenhetsinformation och kommuninvånardata ges enorma möjligheter till analyser, sammanställningar och rapporter för att kunna ta rätt beslut såväl i enskilda ärenden som i stora övergripande samhällsplaneringsfrågor.

Print Friendly, PDF & Email

Moduler

FB FIR RiksSök ger dig möjlighet att söka fastighetsinformation över hela landet, direkt i FB-Webb. FB FIR RiksSök slår online direkt mot Lantmäteriets direktåtkomsttjänster och presenterar informationen tillsammans med dina vanliga sökningar direkt i FB FIR. Detta gör att funktioner som etiketter m.m. även fungerar för ”RiksSökta” fastigheter.

FB FIR RiksSök i FB Webb 7.4.0/7.4.1 har stöd för följande Direktåtkomsttjänster:

 • Registerbeteckning 4.0.0
 • Fastighet Direkt 1.6.1
 • Belägenhetsadress 4.1.0
 • Gemensamhetsanläggning Direkt 1.6.0
 • Inskrivning 2.1.1
 • Taxering Direkt 1.6.0
 • Samfällighetsförening Direkt 1.1.0

Med FB FIR RiksSök kan du nå fastighetsinformation över hela riket. Dessutom finns det tre fördelar som även gäller fastigheter inom din kommun:

 • Information om inteckningar och pantbrev kan vanligtvis endast nås via våra RiksSök tjänster eftersom kommuner normalt inte blir godkända av Lantmäteriets jurister för att lagra inskrivningsinformation i en egen databas.
 • Du får tillgång till taxeringsinformation för innevarande år redan under hösten samma år i stället för att vänta tills januari nästkommande år
 • Du får tillgång till information om samfällighetsföreningar, information som Lantmäteriet för närvarande har problem att avisera

Lantmäteriets digitala arkiv direkt från FB FIR

Tilläggsmodulen FB FIR Arken ger snabb och enkel åtkomst till planakter och förättningsakter i Lantmäteriets digitala arkiv Arken direkt från FB FIR. Modulen Arken ger möjlighet att komma åt information hos Lantmäteriet och med en knapptryckning se innehållet i en akt i ett separat fönster på skärmen.

 • Spar tid
 • Tillgång till plan- och förrättningsakter
 • Uppkoppling till Lantmäteriet
 • Kan kombineras med FB WebbRapport

Visa rapport med Arkenlänkar

Fastighetsinformation utan att öppna FB Webb
FB Webbrapport är ett rapportpaket som består av fristående webbrapporter för hela FB, där rapporter från FB FIR är en del.
Med modulen FB Webbrapport har du alltid tillgång till alla rapporter som finns inom Fastighet och befolkning. Rapporterna kan anropas från en kommunkarta eller från vilken annan applikation som helst. De rapporter som berör FB FIR är:

 • Rapporten Fastighetsinformation som visar aktuell fastighetsinformation för en eller flera valda fastigheter
 • Etiketter för fastighetsägare
 • Fastighetsförteckning som oftast tas fram som ett underlag för planarbetet och ska ange vilka fastigheter som berörs av planförslaget och vilka fastighetsägare med flera som är sakägare.

FB Webbrapport integreras snabbt som enkelt med befintliga applikationer; nyttan för alla användare är omedelbar. Det är särskilt effektivt att integrera FB Webbrapport med egna kartapplikationer.

Hur fungerar FB Webbrapport?
Fokus har lagts på användaren. En eller flera fastigheter väljs och applikationen genererar en webbrapport för de valda fastigheterna. Användaren har även möjligheten att göra olika inställningar och själv påverka innehållet av rapporten.

Exempelrapport
Du kan se hur rapporten Fastighetsinformation ser ut genom att klicka på någon av följande länkar!
Denna länk visar en rapport för Fabrikören 5 med förbestämt innehåll.
Denna länk ger en rapport där användaren kan välja vad som skall visas Fabrikören 5.
Denna länk visar ett exempel på en fastighetsförteckning.

Bild på Helen Ekelöf
Produktägare

Helen Ekelöf

Telefon 08- 560 388 51
Mail helen.ekelof@sokigo.com

Affärsansvarig

Joakim Hedlöf

Telefon 08- 404 31 86
Mail joakim.hedlof@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 6 februari, 2020.