Håll dina fastighetsavtal och myndighetsbeslut uppdaterade och tillgängliga

Fastighet och Avtal (FA) är plattformen som hanterar allt om dina olika fastighetsavtal och myndighetsbeslut. Du får en samlad bild av olika typer och kategorier av avtal och beslut knutna till dina fastigheter. Det kan t.ex. vara olika arrenden, servitut eller nyttjanderätter. Allt detta med hänsyn till Jordabalken där det krävs. FA är baserat på geografi för bästa precision och analys.

Fastighet och Avtal bygger på att du har avtal om fastighetsdata- och geografi med Lantmäteriet, saknar du det hjälper vi dig gärna.

Läs mer

För vem?
Lösningen är för dig som har många avtal, till exempel arrenden knutna till ditt fastighetsinnehav. Kunder är typiskt skogsbolag eller personer och organisationer som äger mycket mark, stift eller allmänningar men också kommuner och stat.

Varför FA?

Genom att få total kontroll på organisationens avtal och dess ekonomiska parametrar i ett verktyg som är lätt att använda blir arbetet mer effektivt. Systemet ger dig möjlighet att hantera stora mängder avtal kopplat till fastigheter. Fastighetsinformation integrerat med kartan gör att du kan upprätta analyser som ger dig överblick och planeringsunderlag.

Att använda FA
FA är byggt för att ge dig som hanterar fastighetsavtal en enkel och smidig miljö att arbeta i. Du har alltid möjlighet att jobba i formulär och karta på samma gång. Det är möjligt att söka på begrepp kopplat till dina avtal, och kartan gör det tydligt vilken fastighet det handlar om.

Beroende på just din verksamhet kan vi anpassa miljön med olika analyser, rapporter och ingående data. Via vårt webbaserade gränssnitt kan du och din organisation få direkt tillgång till system på kontoret och ute i fält via din mobil eller surfplatta. FA erbjuds i första hand som en säker driftad tjänst och webbapplikation men kan i särskilda fall installeras och integreras i din IT-miljö.

Väx vidare
Inom FA finns många sätt att växa vidare. Till exempel kan vi koppla din licens av FA mot ekonomisystem, idag finns koppling mot Agresso. Vi kan också mer eller mindre skräddarsy både gränssnitt, olika rapporter och kopplingar mot övriga system i din organisation.

Print Friendly, PDF & Email

Kontakt

Produktägare

Jonas Bäckström

Telefon 0950-120 24
Mail jonas.backstrom@sokigo.com

Bild på Staffan Bygdén
Affärsansvarig

Staffan Bygdén

Telefon 0950-236 45
Mail staffan.bygden@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 28 februari, 2020.