Ett användarvänligt system för miljö- och hälsoskyddskontroll

Effektiv tillsyn med Ecos

Sokigos digitala system för miljö- och hälsoskyddskontroller skapar ett digitalt flöde. Kontrollerna är en viktig del av kommunens uppdrag och Ecos bidrar till att göra dem effektivare. För tillsynsmannen gäller det att snabbt och smidigt ta reda på hur det förhåller sig med säkerhet och hygien på t.ex. restauranger.

Ett system för miljö- och hälsoskyddskontroller gör att skillnaden blir stor. Allt går så mycket snabbare. Systemet är uppskattat av alla kunder, mycket för gränssnittet, den integrerade kartan och överblicken det ger över tillsynsobjekt.

Läs mer

För vem?
Ett system för miljö- och hälsoskyddskontroller är för dig som handlägger, beslutar eller gör tillsyner i miljö- och livsmedelsärenden. Det vill säga alla kommunala miljö- och hälsoskyddskontor.

Varför Ecos?
Den stora vinsten med Ecos är att du får överblick över alla pågående och avslutade ärenden. Med en samlad bild är det lätt att planera för varje objekt. Du får all historik samlad och ser precis vad som har hänt och vad som är planerat: brister, förelägganden, åtgärdslistor mm. En annan vinst med systemet är att antalet moment blir så få.

Systemets fokus på effektiva processer gör det lätt att registrera uppgifter. Med den utbyggda hanteringen av behörigheter skräddarsyr du varje användares möjligheter i systemet. Det gör att arbetet med tillsyner blir rättssäkert.

Att använda Ecos
Funktionerna i Ecos hjälper dig genom hela handläggningsprocessen. Du väljer själv vilken mall du vill ha, vilka uppgifter som är relevanta, tidsregistrering och vilken anläggning eller verksamhet det gäller.

Via kopplingen mot vårt system FB säkerställer vi att uppgifter om t.ex fastighet och adress alltid är korrekta. Det i sin tur leder till rättssäkra beslut.

Med det intuitiva gränssnittet får du en tydlig överblick över alla relevanta uppgifter. Den ständigt närvarande kartan visar ärendets eller anläggningens belägenhet och även vad som finns i omgivningen som kan påverka ett beslut.

Med bevakningsfunktionerna missar du aldrig viktiga datum. Och de inbyggda kontrollfunktionerna gör att risken för misstag i handläggningen minimeras.

Väx vidare!
Genom att komplettera med våra tilläggstjänster för digital stämpling och signering samt ett e-arkiv får du ett obrutet digitalt flöde. Handläggningstiden minimeras och hela organisationen får en effektivare verksamhet genom Sokigos avancerade e-tjänster.

Print Friendly, PDF & Email
Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION ECOS

Aktuell version: Ecos 2.6, Ecos 1.104
Systemkrav Ecos 2.6: PDF

Boka webbdemo

Moduler och kompletteringar

Minut Miljö

E-tjänster som förenklar hanteringen av miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsärenden.
Läs mer

TESS

Tess är en applikation som används för stämpling och signering av digitala handlingar. Tess går att använda fristående eller som en integrerad del i Ecos.
Läs mer

AGS

AGS är ett e-arkiv för verksamhetssystemen ByggR och Ecos. AGS tillhör vårt systerbolag Ida Infront AB. Med e-arkivet AGS blir det lättare för din organisation att lagra och få struktur på arkiverad information.
Läs mer

SLV Kontroll

SLV Kontroll leder till effektivare livsmedelskontroller i Ecos. Som inspektör blir ditt arbete ute på fältet enklare och snabbare. Du har ständig tillgång till all information i ärendet i realtid samt tillgång till kontrollområden och kontrollpunkter som du lätt prickar av. Det spar mycket tid.
Läs mer

Nämnd

Nämnd är systemet som på ett enkelt och överskådligt sätt presenterar den data från Sokigos verksamhetssystem som behövs för att ta beslut.
Läs mer

Ekonomikoppling

Ekonomikoppling är en lösning för dig som vill ha enkla, automatiserade faktureringsrutiner inom bygg- och miljö samt räddningstjänst.
Läs mer

Direktarkivering

Direktarkivering är integrationslösningen som gör det möjligt att låta digital information flöda löpande från att ärendet avslutas till att den ligger i ert digitala arkiv.
Läs mer

Reflex

Med den mobila webbapplikationen Reflex är det lätt att få information om fastigheter, fastighetsrapporter och kartor. Genom olika funktioner kan du begränsa vilken information som ska visas för olika användare. Reflex är lätt att använda, kräver ingen introduktion och fungerar på alla mobila enheter.
Läs mer

Tillsyn

Applikationen ger dig möjlighet att utföra allt tillsynsarbete digitalt utanför kontoret. Via en surfplatta kan du med hjälp av skräddarsydda checklistor registrera alla typer av tillsyner och dokumentera med hjälp av kameran. Alla protokoll kan mailas direkt från surfplattan och registreras direkt i ärendet eller anläggningen i Ecos.
Läs mer

Produktnyheter

  • Ecos 2.6 är nu klar för installation!

    Efter avslutade tester är nu Ecos 2.6 redo för release. Version 2.6 av Ecos är inte tvingande, men innehåller en del nyttigheter. Huvudnyheterna i version 2.6 är: • Webbtjänster – fortsatt utveckling • Metadata från e-post till handl...

  • Ecos-gänget önskar dig en glad påsk!

    Det har varit en intensiv och ovanlig start på året. En gladare nyhet i dessa tider är att ytterligare en version av Ecos sett dagens ljus. Version 2.6 är ute på begränsad release och beräknas vara helt klar för installation vilken dag som he...

Bild på Lars Holgersson
Produktägare

Lars Holgersson

Telefon 08- 404 31 70
Mail lars.holgersson@sokigo.com

Affärsansvarig

Jan Sjöbrand

Telefon 070-962 03 03
Mail jan.sjobrand@sokigo.com

Affärsansvarig

Anna Johansson

Telefon  08- 630 70 74
Mail anna.johansson@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 21 april, 2020.