Den här lekplatsen har våra medborgare röstat fram med e-förslag!

E-förslag är en modul i Sokigos e-tjänst Abou som hanterar medborgarnas förslag. Effektivt för kommunen och bra medborgarservice. Med e-förslag kan medborgarna snabbt lyfta frågor och medverka till ett bättre liv i kommunen.

Så fort ett e-förslag har skickats in startar en automatisk process.

Conny och Lisa vill ha en lekpark
Conny och Lisa lämnar sin dotter Agnes på förskolan Smultronet varje morgon. Agnes älskar sin förskola. Enda nackdelen är att Smultronet ligger 3 km från lekplatsen Haga, en stor lekplats som dagligen besöks av många barn. Conny och Lisa vill gärna ha en lekplats, precis som Haga, nära sin bostad. Därför har de skickat ett e-förslag till kommunen.

Peter önskar sig en rastgård
Studenten Peter och hans hund Ceasar bor i samma område som Conny och Lisa. De går på promenad varje dag när Peter har sin lunchrast. Idag saknas det möjligheter för Ceasar att springa lös och busa med andra hundar. En rastgård skulle vara det optimala alternativet. Peter har röstat på e-förslaget om att bygga lekplats med rastgård.

Handläggarnas funktioner
När Conny, Lisa och Peter har skickat in sitt e-förslag startar en automatisk process med fördefinierade villkor. Ett villkor kan t.ex. vara minst 20 röster för att gå vidare till nämnden. Förslaget skickas genom en e-tjänst konfigurerat just för e-förslag. Kommunen styr själv vilka fält som ska vara med. Eller om det ska krävas inloggning för att använda e-tjänsten. När förslaget skickats in skapas ett ärende. Alla förslag handläggs och administreras i admingränssnittet Abou.

Kort och gott kan det se ut så här:

  1. Förslag om ny lekpark skickas in.
  2. Handläggaren granskar förslaget och avgör om det ska publiceras på hemsidan.
  3. Andra medborgare röstar på förslaget och lämnar kommentarer.
    Handläggaren publicerar kommentaren så att andra medborgare kan se den.
  4. När sista dagen att rösta är passerat går det inte längre att rösta. Har förslaget fått tillräckligt många röster får det statusen ”Inväntar ställningstagande”. Har förslaget fått färre antal röster får det statusen ”Avslutad”.
  5. När ett förslag har statusen ”Inväntar ställningstagande” kan handläggaren ange ställningstagandet ”Godkänd” eller ”Avslagen” samt skriva en motivering och/eller bifoga en fil.

Bra service till medborgarna och effektivt för kommunen, eller hur?

Bilder på e-förslag i iPhone och iPad
KONTAKT
Produktägare

Maria Lidholm

Telefon 08- 470 75 10
Mail maria.lidholm@sokigo.com

Affärsansvarig

Jonas Pettersson

Telefon 08- 470 75 29
Mail jonas.pettersson@sokigo.com

Affärsansvarig

Carolina Röhrl (föräldraledig)

Telefon 08- 470 75 04
Mail carolina.rohrl@sokigo.com