DIREKTARKIVERING

Med den här integrationslösningen låter du digital information flöda löpande från det att ett ärende avslutas till det att den ligger i ditt digitala arkiv. Genom att använda Direktarkivering har du en tjänst som sköter hela arkiveringsprocessen. En integrerad arkivlösning som dessutom återkopplar status i arkivet till verksamhetssystemet

Läs mer

För vem?
För dig som vill uppnå en effektivare verksamhet samtidigt som du sparar in på kostnader för digitalisering av analog information.

Varför Direktarkivering?
Du får en effektivare verksamhet och sparar på kostnader och miljö. Dessutom är detta en av byggstenarna för att digitalisera verksamhetsprocessen.

Till skillnad från ett vanligt FGS-paket, ger Direktarkivering automatisk återrapportering. Därför lämpar det sig betydligt bättre för löpande arkivering utan att kräva onödig administration. Den lägger inte bara grunden för en digitaliserad process, utan gör det även möjligt att automatiseras.

Att använda Direktarkivering
Du kan starta Direktarkivering både från verksamhetssystemet och som en fristående lösning. I det senare fallet kan arkiveringen utföras av personer som inte har tillgång till verksamhetssystemet.

Väx vidare!
Om verksamhetssystemet har stöd för status på handlingsnivå kan du arkivera ”silent” d.v.s. utan att användaren är inblandad. Det är ett steg på vägen mot en automatiserad verksamhetsprocess.

Print Friendly, PDF & Email
Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION DIREKTARKIVERING

Aktuell version: 2.0
Systemkrav: PDF

Kontakt

Produktägare

Linda Haak

Telefon 08- 470 75 19
Mail linda.haak@sokigo.com

Affärsansvarig miljö

Jan Sjöbrand

Telefon 070-962 03 03
Mail jan.sjobrand@sokigo.com

Affärsansvarig bygg

Magnus Linzander

Telefon 073- 321 37 32
Mail magnus.linzander@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 6 september, 2019.