DIREKT FEEDBACK

Bli bättre på att lyssna på dina kunder

Gör det enklare för dina kunder att skicka in synpunkter och förbättringsförslag. Skapa enkla korta enkäter och gör dem tillgängliga i valda forum. Kommentarer och betyg visas på en stor skärm som med fördel placeras centralt i organisationen där alla kan se. Våga vara transparent!

Läs mer

Det ska vara enkelt att samla in och utvärdera
Vi är övertygade om att tiden för stora punktinsatser och långa rapporter är förbi. En lång kundundersökning som är ett år gammal är varken baserad på dagsfärsk information eller enkel att skapa sig en uppfattning om. Med Direkt Feedback fyller kunderna i en kort och enkel enkät (som för övrigt ser riktigt nice ut i mobilen), medan omdömet är färskt i minnet. Organisationen undviker krångel med att utforma, skicka ut och samla in enkäter vars information är inaktuell innan bearbetningen blivit färdig.

Resultatet – visuellt och tydligt!
Resultatet av enkäterna presenteras på en tryckskärm som gärna placeras centralt till exempel vid kaffemaskinen eller i mötesrummet. Detta ger möjlighet till interaktion samt skapar nyfikenhet och engagemang. Likt en börsskärm uppdateras vyerna hela tiden. Informationen kan filtreras och sorteras på det sätt man önskar.

Funktionalitet
Tryckskärmslösning med visualisering

•Se och följ upp kommentarer från användare
•Filtrera och sortera för att lyfta fram relevant data
•Följ förändringar över tid
•Se statistik över inkomna svar

Administrationsgränssnitt
•Skapa och gruppera enkelt enkäter med olika syften
•Anpassa enkäter och visualiseringar efter organisationens grafiska profil och krav.
•Koppla på utvärdering för internt bruk
•Exportera data till Excel.

Produktägare

Maria Lidholm

Telefon 08- 470 75 10
Mail maria.lidholm@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 15 mars, 2017.